Jeg er den gode hyrde

  Jeg er den gode hyrde

  "Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg", Joh 10:14.

  Bilde: Unsplash

  Guds ord har skaperkraft. Det var ved ordet at Gud skapte himmel og jord. Og når han taler til oss i sitt ord, så skal vi vite at det er til å stole på. Ja, vi må huske på at det er hærskarenes Gud som av sin egen frie vilje har valgt å gi oss sine løfter.

  Det er denne vår Gud som taler til oss idag. Det et troverdig løfte når Jesus kaller seg den gode hyrde. Han er den som vokter sauene sine. Han er god. Han møter oss med sin ufattelige kjærlighet. 

  Han vet at vi er omgitt av fiender. Ja, at fiendens hær omgir oss som en sverm, som en ulveflokk, som bare lusker seg innpå oss for å finne det perfekte tidspunkt for å angripe. 

  Men da er det en fullkommen trøst å vite at Herren kjenner sine. Du som i tro har grepet ordene som sier: "alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn", Joh 1:12. Du som i tro har handlet på ordene som lover: "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse", Rom 10:9-10.

  Men å kjenne Jesus betyr også å holde fast på hans bud. Det handler om å vende om ifra syndens vei. For det står skrevet: "Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd", 1. Joh 1:7.

  Herren kjenner sine! Han hører deg når du roper på ham, og han vokter deg ifra alle farer. Hans øyne våker over deg dag og natt, for å se til at ingen fiende får røre deg. 

  Husk også at han roper på deg. Så lær deg å kjenne hyrderøsten! Jesus forlot oss ikke farløse, men sendte oss Sannhetens Ånd, som skulle overbevise verden om synd, rettferdighet, og dom. Ånden er utøst i våre hjerter som har tatt imot Jesus Kristus som herre og frelser. Hør hans røst når han roper på deg at du må komme i trygghet. At du må komme til ham. For han ser det du ikke ser! Han leder deg - om du lar deg lede.

  "Han leder meg til hvilens vann", står det i Salme 23:2. Og: "Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg", (v.4).

  Så takk da Herren Jesus i ditt hjerte idag for at han er din gode hyrde! Takk, Jesus, at du er god, og at jeg er helt trygg hos deg!