Jeg har overvunnet verden

  Jeg har overvunnet verden

  "Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden", Joh 16:33.

  Bilde: Unsplash

  Dette avsnittet er Jesu ord til disiplene. Det er de siste ordene han sier til dem før han ber sin yppersteprestelige bønn for dem (Johannes 17). 

  Vi skal her legge merke til flere ting.

   

  Dette har jeg talt til dere

  "Dette har jeg talt til dere..." er det første vi leser. Så hva er det han viser til her? 

  Konteksten hvor dette verset står er i en lengre seksjon av en eller flere taler fra Jesus, som er direkte rettet imot disiplene. Det begynner allerede i det 12. kapitlet, og avsluttes i og med det 17. kapitlet.

  Så når Jesus her sier at "dette har jeg talt til dere", så kan vi forstå det som en henvisning til summen av alt som Jesus forkynte.

   

  For at dere skal ha fred i meg

  Altså: Alt det Jesus hadde å si til disiplene (og som vi selv har fått del i gjennom det nye testamentet) talte han "for at dere skal ha fred i meg". At vi skal ha fred i Jesus er et hovedbudskap i den kristne tro. 

  Det er først og fremst tale om fred fra Guds vrede: Det er fred med Gud! 

  Men fred er også en motsetning til ufred, angst, og frykt. Det er Jesu vilje at vi ikke skal engste oss og være bekymret. Guds ord kan løse oss fra frykt og angst, for Gud er fremdeles suveren. Han skaper det han vil, og han skaper ved sitt ord (se 1. Mosebok 1).

  Gjennom evangeliet skaper Gud i oss som tror en fred som overgår all forstand. 

   

  I verden har dere trengsel

  Jesu ord til disiplene er imidlertid ikke herlighetsteologi. Det er ingen lovnader om at vi bare skal oppleve fred og fordragelighet, og lyse og lette dager. 

  Heller tvert imot. Jesus slår faktisk fast at "i verden har dere trengsel". Det er en nødvendighet at vi har del i trengsler og utfordringer her i tiden. For denne verden ligger i det onde (1. Joh 5:19).

  Om disse ting leser vi blant annet i 1. Petersbrev om at vi ikke må forundre oss over den ildprøve vi må gå gjennom, vi som hører Jesus til.

   

  Men vær frimodige

  Men at vi opplever trengsler, forfølgelse, motstand, og alle slags problemer, er ikke noe som skal ta motet i fra oss. 

  Jesus sier: "Men vær frimodige". 

  Frimodighet er det motsatte av mismodighet, eller nedtrykthet. Vi skal altså ikke synke ned i sorte hull i våre tanker, men ta vare på den frimodighet som springer ut av at Guds Ånd virker i oss ved det levende Guds ord; ved evangeliet om alt vi har i Jesus!

  Bibelen er full av tale om at vi skal være frimodige! Det handler ikke om å bli sterke i oss selv, men "i Gud".

   

  Jeg har overvunnet verden

  Denne siste setningen er grensesprengende. "Jeg har overvunnet verden!", sier Jesus.

  Men dette er kun mulig å se med troens øyne. For om vi bruker våre jordiske øyne, så ser vi raskt at det er "denne verdens fyrste" som synes å ha vunnet mest terreng, og som synes å ha overtaket i krigen om sjelene. 

  Men her skal vi få bekjenne det som en sannhet at Jesus har overvunnet verden. Gud er på tronen. Jesus er seierherren! Han er gitt all makt i himmel og på jord. Vi har ingenting å frykte og i all vår nød har Gud alltid en utgang. 

   

  Video: YouTube

   

  Guds løfter står fast

  Så la oss derfor holde fast på alle Jesu ord, og på alle Guds løfter.

  "For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære", 2. Kor 1:20.