Kom til meg alle dere som strever

  Kom til meg alle dere som strever

  "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett", Matt 11:28-30.

  Bilde: Unsplash

  Dagens tekst er blant de ordene i Bibelen som vi burde lese ofte. 

   

  All makt i himmel og på jord

  Vi har så lett for å streve med livet. Det er så mange tunge byrder som gjør oss slitne, motløse, og som tar kreftene fra oss. Og denne verden har ingen reell løsning på slike problemer! 

  Jo da, verden kan nok tilby ulike former for støtte, og ulike former for trøst.

  Men dersom byrden vi bærer er dobbelt så tung som vi egentlig klarer, hjelper det oss fint lite om "denne verdens hjelpere" løfter av en bitteliten del av det vi drasser rundt på.

  Det er annerledes med Jesus. Han "er gitt all makt i himmel og på jord" (Matt 28:18) og ingenting er umulig for ham (Luk 1:37). Han kom for å "forkynne et godt budskap for fattige (...) for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren", Luk 4:18-19.

   

  Vi trenger opplyste øyne

  Når han sier at han vil gi oss hvile, så er han fullt ut i stand til å innfri dette løftet.

  Men er vi villige til å komme til ham med det som er tungt? Er vi villige til å gi våre byrder ifra oss til ham? Eller stoler vi mer på vår egen evne til å løse problemene enn på ham som kan "stilne enhver storm" med et ord fra sin munn?

  Fordi vi av naturen er åndelig blinde, trenger vi at Den Hellige Ånd gir oss opplyste øyne!

  Gud åpner våre øyne gjennom sitt eget Ord, og gjennom at Ånden forklarer ordet for oss. Vi skal derfor frimodig lese disse ordene fra Jesus igjen og igjen. Men først og fremst skal vi la ordene synke inn i hjertet som en sannhet. For når vi tar imot ordet som sannhet, da får det spire i god jord, og blir til den frukt som Gud ønsker å skape i oss.

  Jesus sier jo at "den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt", Joh 15:5. Og: "dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine ord", Joh 14:15.

  Da må vi også kjenne Jesu ord! Vi må lese i Bibelen hva han taler til oss.

   

  Den gode hyrde

  Vi skal merke oss at den som får Jesus som sin herre i livet får en stor gave. Jesus er "mild og ydmyk av hjertet". Han er ingen despot eller hard herre som vil plage eller tvinge oss. Nei, det er vår fiende, Satan, som er en slik grusom herre. Alle de som har vært bundet av Djevelen, vet hvor fantastisk det er når Jesus kommer for å sette en i frihet.

  Jesus er "den gode hyrde" (Joh 10:11). Når han får lede deg gjennom hverdagen, så blir det i sannhet å "finne hvile for deres sjel". Den største hvilen er å finne i at han har betalt vår synd, og han har levd et syndfritt liv i vårt sted! Alt dette tilregnes deg når du tar imot troen på Jesus! «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.» Rom‬ ‭10‬:‭9‬-‭10‬.

  Da skal du aldri igjen måtte streve for å blidgjøre Gud! Nei, du skal bare få leve i nåden! 

  Den smale sti

  Det er imidlertid ikke slik at vi blir arbeidsledige av å følge Jesus. Nei, den som tar imot Jesu ord får også mange nye oppgaver. Men det er gode oppgaver. For "mitt åk er godt og min byrde lett", sier Jesus. Det er en ny retning i livet. Du skal ikke lenger gå på den brede vei som fører til fortapelse, men den smale sti! Der er ikke rom for å gjøre seg til venn med gamle synder. Nei, det er den daglige omvendelses vei!

  Selv om denne vei er full av forsakelse og strid, er det en vei som ikke er tung. Så la oss ta imot disse ordene som en pålitelig sannhet fra den levende Guds Sønn, og la oss gjøre etter dem: "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile".