Lovpris Herren!

  Lovpris Herren!

  "Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom lovsyng ham i hans himmelborg! Lov ham for hans mektige verk, lov ham for hans store velde!", Salme 150:1.

  Bilde: Unsplash

  Dagens ord er fra den siste av de 150 kapitlene i Salmenes Bok i Bibelen, altså fra den siste salmen. 

  Den begynner med å lovprise den hellige Gud med dette ord: "Halleluja!" 

  Halleluja er hebraisk og betyr "Gud være lovet" eller "lovpris Herren". Det er satt sammen av to ord, hallelu (imperativ flertall av hillel, "lovprise") og ja/jah som er en kortform av Jahve ("Gud" / "Herren").

  Det er talende at det nettopp er en slik lovprisning av Gud som er det siste som proklameres i Salmenes Bok. For én ting er sikkert, og det er at det er nok av utfordringer som skildres i de mange Davidssalmene. Han har falt i dyp synd og bekjenner sin syndenød (Salme 32). Han er forfulgt og truet på livet av fiender (Salme 18). Han opplever at Gud har forlatt ham i vanskelighetene (Salme 22). Han går med nedbøyd sjel, mens fiendene triumferer over ham (Salme 42).

  Men når alt kommer til alt er det dette som gjelder: Gud gjør "mektige verk" i sin "store velde". Han svikter ikke de som søker ham. Han er ikke styrt av omstendighetene, men har alltid en utvei for de som frykter ham. Derfor er det bare å bøye seg i støvet og lovprise Han for dette!

  Løftene står fast og kan ikke svikte. Så la oss lovprise Gud for at han fremdeles er på tronen.