Mange forførere er gått ut i verden

  Mange forførere er gått ut i verden

  "Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill!", Matt 24:3-4.

  Bilde: Unsplash

  Når disiplene spør Jesus om hva som er tegnet på hans gjenkomst, så svarer Jesus på en litt underlig måte. Han svarer nemlig med en formaning. 

  "Se til at ingen fører dere vill!"

  Skjønner vi alvoret av denne formaningen? 

  "Mange forførere er gått ut i verden", står det i 1. Joh 1:7. Og i Matteus-evangeliet leser vi fra Jesu tale om endetiden: "For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd", Matt 24:24-25.

  Å la være å betrakte dette som en dyp fare i vårt daglige kristenliv er å forakte Jesu ord. Vi vet nemlig at Gud på det sterkeste har advart imot forførelse i vår tid.

  Kjærlighet til sannheten synes å være det som skal hindre oss i å la oss bli forført. Vi leser om betydningen av en slik kjærlighet til sannheten:

  "Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen", 2. Tess 2:9-11.

  At kjærligheten til sannheten er under press idag henger sammen med at en annen profeti har funnet sin oppfyllelse: "For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr", 2. Tim 4:3-4.

  Å være grunnfestet i Ordet hjelper imot forførelse, og vi trenger å ikle oss Guds fulle rustning hver dag (Ef 6) - slik at vi ikke bare har død kunnskap, men en levende tro som utøves i hverdagslivet. Det vil alltid koste å stå opp imot forførelse, men gevinsten er mye større en kostnaden.