Men de hørte ikke, fordi de var motløse

  Men de hørte ikke, fordi de var motløse

  "Men de hørte ikke på ham, for de var motløse og trellet hardt", 2. Mos 6:9.

  Bilde: Unsplash

  Dagens ord er hentet ifra 2. Mosebok i forbindelse med at Moses har fått kallet fra Gud om å føre israelsfolket ut av slaveriet i Egypt. 

   

  De tok ikke imot

  Moses har fått et godt budskap fra Herren, og han bærer dette fram for folket sitt. Han sier: "Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Dere skal få kjenne at jeg er Herren deres Gud, som løser dere fra tvangsarbeidet i Egypt. Så vil jeg føre dere til det landet jeg med ed har lovt Abraham, Isak og Jakob, og det vil jeg gi dere til odel og eie. Jeg er Herren", 2. Mos 6:7-8.

  Det nedslående som da skjer er at folket ikke hører på dette gode løftet.

  Altså: de står Guds ord imot - Guds gode løfter om å sette dem i frihet - og det gjør de fordi de er "motløse" og fordi de er tynget av det harde trellearbeidet. 

  En parallell til vår tid er at Jesus taler til oss at han vil gi fanger frihet! Først og fremst ved å frelse oss fra syndens lønn, men også ved å gripe inn i våre liv her i tiden! Men så kan mennesker stå imot dette kall av samme grunner som hos israelsfolket, som ikke vil høre på Guds løfte fra Moses.

   

  Så jeg kunne få lege dem...

  Det står i Bibelen at "Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd", 2. Tim 1:7. Men i noen forsamlinger er det nettopp motløshetens ånd som råder! 

  Det trenger ikke bety at Guds ord ikke lyder, men ordet bortforklares og fordreies på en slik måte at det undergraver det ene etter det andre av Guds herlige løfter til den som tror. 

  Det står om dette: "Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne. For dette folks hjerte er blitt sløvt, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene eller høre med ørene og forstå med hjertet, og omvende seg så jeg kunne få lege dem", Matt 13:14-15.

  Når motløshetens ånd råder så oppfylles ordene om at "de hørte ikke på ham, for de var motløse".

   

  Barnekåret og slavesinnet

  Men også om "det harde trellearbeidet" er det flere paralleller som kan trekkes til vår tid.

  For det første kan dette handle om å trelle under loven, altså å prøve å blidgjøre Gud gjennom lovgjerninger. Dette fører ikke fram fordi hjertet er fordervet av synden. Den som vil ha fred med Gud, må ta imot evangeliet, det gode budskap om sjelenes frelse av bare nåde. Men mange "hører ikke" på slike ord, "for de er motløse og treller hardt".

  Her må vi trekke opp et skille mellom barnekårets Ånd og slavesinnet / trelldommens ånd (Rom 8:15). Den som har den Hellige Ånd er satt inn i barnekår hos Gud og er blitt arving til hans evige frelse. Men mange unndrar seg og vender aldri om til Herren "som barn" (Matt 18:3-5). De skal heller ikke komme inn i himlenes rike.

  Det er de som sier "Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talenten din i jorden", Matt 25:24-25. Slik taler ikke det tillitsfulle barnet med sin gode far! Nei, vi må trenge fram for Gud i frimodighet framfor tronen; ikke i egen kraft, men på grunn av Jesu blod (Hebr 10:19)! 

   

  Underkuet av Djevelen

  For det andre kan dette trellesinn handle om å være underkuet av den onde og å trelle under hans piskeslag. Det står i Apostlenes gjerninger 10:38: "Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham".

  Ja, mange kan være slaver under mørkets fyrste. Og løgnen kan gjøre at man ikke hører Jesu løfter om at han også idag både kan og vil sette oss i frihet. Ordene blir oppfylt som sier at "de hørte ikke på ham, for de var motløse og trellet hardt".

  Spørsmålet til oss idag er derfor hvordan vi møter Guds gode løfter til oss.

  Tar vi imot med takknemlighet og forventning, eller gjør vi som israelsfolket? "De hørte ikke på ham".