Søk Herren (dikt)

  Søk Herren (dikt)

  Dette diktet er skrevet av Natalie (13).

  Bilde: Unsplash

  Søk Herren

  Herren er god
  hans miskunnhet er stor
  søk han først
  hør hans røst

  Herren er god
  bare stol på ham
  han vil deg vel
  vi lærer stadig nye ting
  å lære han å kjenne
  ta vare på hans ord
  og søke Herren til råds i alt

  Han vil deg vel
  så bare stol på ham
  Jesus Kristus, verdens håp
  alt er i hans hender
  stol på ham
  og gjør som han sa
  søk først Guds rike
  og hans rettferdighet
  så skal dere få alt det andre i tillegg

  Jesus har alltid noe nytt for deg
  noe du kan få nytte av
  så søk Herren i alle ting
  og hold deg fast til hans ord
  Amen