Store Gud (dikt)

  Store Gud (dikt)

  Dette diktet er skrevet av Natalie (13).

  Bilde: Unsplash

  Store Gud

  Du er Gud
  Du er vår Far
  Du har seiret over dødens makt
  Vi får komme med alt vi bærer til deg
  Og du vil gi strømmer av levende vann
  Du er god, Herre
  Din miskunnhet er stor
  Vi kan komme med alt til deg
  Og du, Herre, kaster det bort

  Når vi kommer til Jesus med alt
  Vasker han oss ren
  Vi er salig i ditt navn
  Herre, trofaste Gud
  Du gir oss alt vi trenger
  Du gir oss overflod av ditt ord

  Du har ikke mangel på kunnskap
  Vi kan komme til deg med alt vi tenker på
  Vi får mulighet til å legge løgnen av
  Og tro på din sannhet
  For du, Herre, du er god
  Og det er først når du gir hele deg til Gud
  At du får oppleve det
  Du må si til Gud: Her er jeg!
  Nå er det du som har all kontroll
  Og jeg vil legge alt mitt bort
  For du, Herre, forteller meg all sannhet om meg
  Du forteller meg hvor høyt elsket jeg er av deg
  Og du gir meg ny kraft og mot

  La meg hver dag få ta mitt kors opp og følge deg
  Ditt ord, Herre, vil jeg bygge mitt liv ut ifra
  Ikke på dårlig grunn
  Men på ditt ord
  La dette bli en sannhet i mitt hjerte

  La meg få komme til deg med mitt alt!