Tidens tegn kan dere ikke tyde

  Tidens tegn kan dere ikke tyde

  "Om kvelden sier dere: Det blir godvær, for himmelen er rød. Og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde", Matt 16:2-3.

  Bilde: Unsplash / Såkornet.no

  Dette er Jesu ord til fariseerne og saddukeerne, da de ba ham om å vise dem et tegn fra himmelen. 

   

  En ond og utro slekt

  Men han kaller disse menneskene for "onde og utro". De skal slett ikke få noe tegn annet et Jona-tegnet, forteller Jesus. Disse skriftlærde var den tids religiøse elite. Det var de som kunne sin Bibel utenat, som på den tiden riktig nok var begrenset til det gamle testamentet. 

  Den som ville prøve å sette dem på plass, skulle raskt få vite hvem som hadde overmakten. Det var de skriftlærde!

  Men det var fram til Jesus dukket opp. Sannheten var nemlig at de skriftlærdes myndighet ikke var en åndelig myndighet, men en rent menneskelig hersketeknikk. I møte med den autoritet som Jesus viste, ble de svar skyldige. Vi leser om dette: "De var slått av undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde", Mark 1:22.

   

  Jesus kommer igjen!

  Dette er bakgrunnen når vi i dagens tekst leser om de skriftlærdes forsøk på å sette "opprøreren", Jesus, på plass. De krever av ham "et tegn fra himmelen", og her er det vi får høre disse ordene, som skal få stå som dagens ord også for oss idag. Altså: "Tidenes tegn kan dere ikke tyde".

  De skriftlærde var slett ikke i stand til å tyde tidens tegn da Jesus kom for første gang.

  Han kom som den lovede Messias. Men de skriftlærde ikke bare overså at han var profetienes oppfyllelse. Nei, de stod i første rekke for å få tatt livet av ham. På samme måte står våre dagers skriftlærde i fare for å overse vår tids tegn: Nemlig at Jesus kommer igjen!

   

  Fred og ingen fare

  De står i fare for å ikke bare overse at Jesus står for døren, men for å være de som står i fremste rekke i å tale søvndyssende ord, som hindrer folk i å vende om. De står i fare for å være de som forkynner "Fred! Fred!", men det er ingen fred.

  Sannheten er at vi ser de tegn som Jesus varslet at skulle vise seg i tiden like før hans gjenkomst. For å bruke et språk fra Åpenbaringsboken kan det til og med hende at vi har fått se rytteren på den hvite hest komme ridende inn i verden. Det var han som ble gitt en krone og som red med seier inn i verden. Det var de politiske omveltninger i hele verden som fulgte med corona-pandemien.

  Vi kan ha sett den røde hest komme ridende etter, da krigen brøt ut i Europa, da den røde armé løftet sverdet.

  Vi kan høre lyden av den svarte hesten, som varsler dyrtid - matvarepriser som sprenger det vi har sett tidligere, og enda venter det en gul hest: Han som kalles Døden! Like sikkert som at fødselsveer varsler at en gravid kvinne skal føde, like sikkert er det at vår tids tegn varsler at Jesus står for døren.

  Dette er skremmende perspektiver, men den som kjenner sin Gud frykter ikke!

   

  Vend om!

  I tiden som ledet opp imot Jesu gjerning hadde døperen Johannes den gudgitte oppgave å være ei veirydder for Herren. Han forkynte omvendelse. "Vend om, for himlenes rike er nær!" ropte han ut (Matt 4:17). 

  Det samme budskap trenger vi å la lyde idag. For den samme Herre som døperen Johannes bante vei for, skal komme igjen! "Jeg kommer snart", er blant Bibelens aller siste ord! Tegnene vi ser i dag skal ikke bli borte, men de skal bare bli tydeligere. Men som Jesus sier: Denne slekt skal "se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse", Mark 4:12.

  For "om kvelden sier dere: "Det blir godvær, for himmelen er rød. Og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde".