To parallelle strømninger i endetiden

  To parallelle strømninger i endetiden

  Nå nærmer det seg Jesu gjenkomst, og vi står overfor en situasjon hvor Bibelen taler om to parallelle strømninger. 

  Bilde: Unsplash

  Det skal skje et stort frafall fra sann kristen tro (Skjøgen Babylon reiser seg), og en vekkelse / renselse av bruden som gjør seg klar til bryllupsfest, og som ikler seg skinnende fint lin.

  Frafall: Vi må utruste oss til å forholde oss til åndsinnflytelse fra forførende ånder som vil prøve å snike seg inn i menigheten gjennom falske tegn og under (Matt 24:24). Det har sammenheng med lovløshetens hemmelighet og Antikrists ånd, som skal være i virksomhet (2. Tess 2). Disse åndsuttrykk vil opphøye mennesket, mens Jesus i praksis blir spottet (2. Joh 1:7). Slike innflytelser skjer med alle Djevelens narrespill og all hans lumskhet, slik at det er helt nødvendig med kjærlighet til sannheten for å kunne stå seg imot dette. Man må kjenne det ekte for å kunne avsløre det falske!

  Vekkelse: Vi må belage oss på en renselse av Guds sanne menighet. Det er de som holder fast på Ordet - hvor "Jesus Kristus og han korsfestet" står i fokus (1. Kor 2:2). Det er de følger Lammet hvor enn han går, selv om det koster. For det står skrevet: "De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden", Åp 12:11. Det er de som følger den smale korsveien (Matt 7:14), og som lar seg ydmyke av ransakende forkynnelse om lov og evangelium, bot og bedring. 

  Det står om disse to parallelle strømningene i Daniels bok 12:10: "Mange skal rense seg og gjøre seg hvite og bli prøvd, men de ugudelige skal fortsette å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det, men de forstandige skal forstå". Dette svarer til ordene i Åpenbaringsboken 22:11: "La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse".

   

  Et frafall gjennom store tegn og under

  I 2. Tessalonikerbrev 2:9-10 står det: "Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst."

  Altså er det profetert at det vil skje en "falsk vekkelse" i tiden før Jesu gjenkomst, som skal forsøke å føre selv de utvalgte vill, om så er mulig. En slik falsk vekkelse vil ikke være enkel å avsløre, men det vil være mulig.

  Det kreves "kjærlighet til sannheten" for å stå seg imot de forførelser som er under veis, fordi Djevelen vil bruke all sin list for å rive med seg de kristne inn i en type kristendom som i realiteten er i hans ånd.

   

  En ny verdensomspennende åndsutgytelse?

  Det står samtidig skrevet i Apg 2:17 at "Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød". Selv om det framheves i vers 16 at dette skriftstedet faktisk ble oppfylt på pinsedagen, så er det mange kristne som taler med forventning om at det skal skje en verdensomspennende åndsutgytelse i den siste tid før Jesus kommer igjen.

  Her er det på sin plass å minne om Jesu advarsel. Han sier: "Se til at ingen fører dere vill". Og han sier at mange falske messiaser og falske profeter skal stå fram for å forsøke å lede selv de utvalgte vill, om så var mulig. Dette må vi ikke glemme!

  Kan en tilsynelatende utgytelse av Den Hellige Ånd være nettopp et slikt frafall i bekledning?

  Selvfølgelig! Derfor må vi ruste oss også imot slike former for forførelse. Vi trenger som aldri før å holde oss nær til Jesus, slik at han kan bevare oss fra alle avveier.

   

  Den siste innhøstning

  Her må vi samtidig sørge for å være nyanserte. Bibelen taler om en siste innhøstning før Jesus kommer igjen, og mange tekster viser til høstregnet. Dette kan tyde på at Gud vil gjøre en særlig gjerning i den siste innspurten før Jesu gjenkomst. 

  Men dette perspektivet må gå hånd i hånd med Bibelens tale om frafallet. 

  Sannsynligvis vil en del av tekstene som omhandler høstregnet, kunne finne sin oppfyllelse i det profetiske faktum at Israel en dag skal vende om, og ta imot Jesus Kristus som sin lovede messias.