Velsignet er den mann som stoler på Herren

  Velsignet er den mann som stoler på Herren

  "Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham", Jer 17:7.

  Bilde: Unsplash

  Disse ordene er hentet ifra profeten Jeremias bok. Vi mennesker har lettere for å stole på det vi ser enn på det som er usynlig, selv om det usynlige kan være akkurat like virkelig, eller til og med virkeligere.

  Det står jo om dette: "Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig", 2. Kor 4:18. Og et annet sted: "La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden", Kol 3:2.

  Vi kan tenke på to menn som begge skal sette seg ned på hver sin stol. Den ene mannen er blind. Den andre kan se. Resultatet av å sette seg ned vil bli det samme for dem begge. Stolen vil holde! Men den blinde vil måtte sette seg ned "i tro". Slik er det med Bibelens løfter. De er virkelige! De er beseglet av Han som ikke kan lyve. At våre fysiske øyne ikke kan se de åndelige sannheter gjør ikke at de blir ugyldige.

  Derfor må vi gripe løftene i tro! 

  Vi trenger at den Hellige Ånd åpner våre åndelige øyne, så vi kan gjøre dette. I dag leser vi: Den som stoler på Herren er velsignet! Gud svikter nemlig ikke. Han som har skapt himmel og jord med et ord fra sin munn, han våker også over sine løfter. Vi skal idag få ta imot også dette ordet i fra Bibelen i tro.

  Den som gjør det, den som stoler på Herren og setter sin lit til ham, han er velsignet

  "Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt."

  Til slutt: Hør gjerne gjennom denne fine sangen som har hentet sin tekst nettopp fra Jeremia 17:7-8.