Arrangement: Åndskampen i vår tid og behovet for åndelig dømmekraft i menigheten

  Arrangement: Åndskampen i vår tid og behovet for åndelig dømmekraft i menigheten

  I høst arrangerer teolog Geir Otto Holmås seminaret "Åndskampen i tida vår og behovet for åndelig dømmekraft i menigheten", og jeg (Ove Heradstveit) blir med som bidragsyter.

  Bilde: Unsplash

  Fra kursinformasjonen, som er å finne på Geir Otto Holmås sin egen nettside, leser vi om arrangementet:

  "Vi lever i ei tid med store og raske endringer. Vår lojalitet mot evangeliets sannhet er under press både gjennom endringer innenfra kirka og utenfra i en kultur som ofte beskrives som etterkristen. Mange kjenner derfor et økende behov for å ruste seg og forstå mer. Seminaret vil belyse ulike strømninger i kirka om dagen og behovet for å utvikle større åndelig dømmekraft. Det vil også bli satt særlig fokus på åndsvirkeligheten bak kampen som utspiller seg mellom godt og ondt. 

  Målet med helga er å samle kristne som vil stå på evangelisk og bibelsk grunn så vi kan styrke, utruste og gi hverandre større frimodighet – gjennom undervisning, vitnesbyrd og fellesskap."

   

  Bilde: Skjermdump vekkelseogvekst.com

  Geir Otto Holmås har skrevet boken "Ved en korsvei. Åpent brev til mine karismatiske venner", hvor han tar et oppsiktsvekkende, grundig, og samtidig balansert oppgjør med mye av den usunne karismatikk som er å finne i vår tid. Han skal ha hovedansvaret for undervisningen, men undertegnede (psykolog Ove Heradstveit), kommer til å dele mitt personlige vitnesbyrd og ellers bidra inn i undervisning og samtale.