OIof Edsinger. Det finnes en åndelig verden

  OIof Edsinger. Det finnes en åndelig verden

  Den kristne menighet må i mye større grad tale om og gi undervisning i forhold til den åndelige verden! 

  Bilde: Unsplash

  For mens helbredelser og demonutfrielser går hånd i hånd med vekkelsene i Afrika, Asia og Sør-Amerika, er den kristne menighet i Skandinavia ganske tause når det gjelder den åndelige verden.

  Dette poengterer Olof Edsinger i et debattinnlegg i avisen Dagen.

   

  Unge har erfaring med det okkulte

  Han skriver blant annet:

  "For noen år siden var jeg leder på en konfirmantleir. På en spesiell undervisningskveld talte jeg om ondskap og problemet med det okkulte. Jeg innledet med å spørre konfirmantene om hvor mange som hadde testet «ånden i glasset». Totalt tjue stykker rakte opp hånden. Flere fortalte også om redselen de hadde kjent i forbindelse med dette.

  En av konfirmantene fortalte at de hadde opplevd så mye «spøkerier» i familiens hus, at de til sist kjente seg tvunget til å flytte."

   

  Den kristne menighet er taus

  Hans utfordring er følgende:

  "Hva har den kristne kirke å si til en slik ungdomsgjeng? Ganske mye, naturligvis. Men samtidig er det min erfaring at vi i Skandinavia er ganske tause når det gjelder den usynlige verden".

  Her etterlyser han handling overfor mennesker også i Norge som har erfaring fra nyåndelighet og okultisme, og som i møtet med evangeliet trenger hjelp til å rive seg løs fra sin fortid. Her er det et svik fra den kristne menighet å ikke ta disse problemene på alvor. 

   

  Åndskampen i menighetene og samfunnet

  Men det er ikke bare overfor mennesker som er plaget eller bundet av onde åndskrefter at den kristne menighet har sviktet. Edsinger påpeker at også i forståelsen av åndskampen som en står i, blant annet som kristenledere, så har temaet om den åndelige verden ikke fått så mye oppmerksomhet som den fortjener.

  Om dette skriver Olof Edsinger:

  "Men kampen står ikke bare om individer. Paulus er tydelig på at det kan finnes demoniske agendaer i større verdensbegivenheter, i den ideologiske debatten og prosesser innen lokale forsamlinger. Som han slår fast i Efeserbrevets sjette kapittel: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet». (Ef. 6,12)."

   

  Et livstegn

  Det å underslå betydningen av hva som foregår i den åndelige verden er et alvor sykdomstegn i den kristne menighet. Men for de kristne som får øynene opp for denne realitet, så våkner også behovet for å stride den gode strid: Å være nøye med å ikle seg Guds fulle rustning (Ef 6), herunder å ta i bruk og leve i bønn. 

  Om dette poengterer Edsinger at "et av de mest konkrete uttrykkene for en forsamling som tar den usynlige verden på alvor, er dermed at den lever i bønn".

  Så den nåværende fortielse må ta slutt. Vi må undervise om den åndelige verden, understreker teologen.

   

  Kilde