Vitnesbyrd: Psykedelika og yoga kan åpne døren for åndsmakter

  Vitnesbyrd: Psykedelika og yoga kan åpne døren for åndsmakter

  "Georg" var dypt inne i new age, og brukte psykedelika som døråpner inn i en åndelig verden.

  Bilde: Unsplash

  Georg hadde en fin barndom, men kjedet seg i ungdomstiden. Han begynte, som mange andre, å drikke seg full på alkohol. Dette "fylte et tomrom" inne i han, noe som drog han videre inn i cannabis - og til slutt hardere psykedeliske stoffer som LSD.

  Etter hvert kombinerte han rus med yoga - noe som gav ekstreme sterke åndelige opplevelser. Problemet var bare at dette ikke var gode åndelige krefter. Han utviklet symptomer på schizofreni, som blant annet å høre stemmer og se skremmende skikkelser som andre ikke kunne.

  Heldigvis fikk han hjelp av kristne til å komme ut av mørket. Eller rettere: de førte han til Jesus som er den som kan bryte mørkets makter. Han vendte om og ble kristen. Idag fokuserer han på new age - ofte i kombinasjon med psykedeliske rusmidler - som en døråpner inn imot det okkulte.