Innsiktsfull ny bok om demoner fra konservativt kristent hold

  Innsiktsfull ny bok om demoner fra konservativt kristent hold

  Det er et svik fra kirkens side om den ikke våger å fri mennesker fra demoniske krefter, forteller den lutherske teologen Olof Edsinger (46) til den kristne avisen Dagen.

  Bilde: Unsplash

  Hans nye bok «Farliga för fienden» kom ut i Sverige for to måneder siden og kommer på norsk i høst. Avisen Dagen skriver at Edsinger er generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen.

   

  farliga-for-fienden-bok

  - Demonisk motstand når Guds rike går fram

  Det kommer fram i Dagen at teologens hovedmål med boken er "å fylle gapet av kunnskapsmangel og naivitet på ett av Bibelens mest gjennomgripende tema". Selv kommer han fra en sammenheng som ikke har snakket mye om dette. Avisen skriver videre:

  "Edsinger tror kallet hans har vært å være pionér i ulike kristne sammenhenger. Han har opplevd at det har gjort ham og familien til «skyteskive for onde åndsmakter».

  – De kommer ikke på samme måten når man ligger lavt. Dette er noe jeg trenger å forstå, ikke minst for å kunne be om beskyttelse og søke Guds ledelse i det vi møter."

  Utslag av en å stå i en slik åndskamp inkluderer utfordringer knyttet til relasjoner, sykdom og ulykker. Han presiserer at slike ting også kan ha naturlige forklaringer, men samtidig at det ikke er tilfeldig at disse tingene skjer akkurat når vi bryter nytt land for Guds rike.

   

  Å gi fienden lovmessig rett

  Olof Edsinger setter ord på et svært viktig, men betent område innenfor kristenheten: Nemlig hvor vidt det er mulig at Djevelen kan ha rom også i kristne liv, gjennom demonisk aktivitet. Avisen Dagen skriver om disse ting:

  "Edsinger mener at demoner i enkelte tilfeller har «en lovmessig rett» til å gi seg inn på områder i menneskers liv, og han sier at dette normalt sett handler om det Bibelen kaller synd.

  – Når vi for eksempel går inn i okkult praksis, så gir vi fienden rett til å komme oss nær. Derfor tar jeg fra fienden hans rett til å komme inn ved å be om tilgivelse og avsi et engasjement med det okkulte.

  Når en ber om tilgivelse får en også rett til å henvise til Jesus, hans kors og hans seier, forklarer teologen. Det fører den troende inn til sentrum av evangeliet: forsoningen, blodet, tilgivelsen."

  Det er derfor et poeng i boken at det er de sentrale kristne grunnsannhetene til frelse som står i fokus også i striden imot demoniske krefter.  

   

  Demonisering hos kristne

  Edsinger understreker at kristne ikke kan være besatt, men at dette slett ikke betyr at kristne er fritatt fra demonisk press eller demonisk påvirkning. Uttrykket han bruker er at kristne kan være under «konkret demonisk trykk». Et annet uttrykk er at kristne kan være demonisert. 

  Saken i Dagen viser til at demonisering kan gjøre seg gjeldende på flere måter. Her nevnes spesifikt anfektelser, bindinger, og det Edsinger kaller "alvorlig demonisering". 

  (PS: Oddvar Søvik gjør en lignende inndeling, når han skriver det følgende: "Det synes å være en glidende overgang fra å være angrepet, til å bli påvirket, til å bli bundet, til å bli besatt, det vil si å være helt i den onde åndens makt." Her legges det til at kristne ikke kan være besatt).

   

  Anfektelse, bindinger, og alvorlig demonisering

  Anfektelse er fiendens måte å tale inn i tanker og sinn. Han anklager og frister og tar frimodigheten og gleden fra oss. Her ligger løsningen i å ta Guds ord og løfter på alvor! Bindinger er i grenselandet mellom det menneskelige og åndelige. Altså er dette fenomener som delvis kan skildres psykologisk og delvis åndelig.

  Bindinger inkluderer blant annet traumatiske hendelser, altså indre sår, eller andre menneskers negative påvirkning som "låser oss". I begge disse tilfellene gjelder det å be Herren om å løse oss. 

  Når det gjelder alvorlig demonisering, så kan det skilles mellom når en har skyld i dette selv, og når demonisering er noe vi er et offer for. Dagen skriver om dette temaet: "I første kategori [altså å ha gjort seg skyld i egen demonisering] kommer for eksempel et okkult engasjement og tilbedelse av fremmede guder. – Da må fienden ut, sier Edsinger."

  I denne forbindelse nevnes at okkultisme er blitt mer utbredt i vårt land, blant annet gjennom det mange tror er "harmløs" lek, men som i realiteten er spiritisme som maner fram ånder (f.eks Ouija-brettet).

   

  Behov for bønn- og utfrielsestjeneste

  Dagen skriver også:

  "Hvis kirker håper på vekkelse og åndelig fornyelse, må de ha en solid bønnetjeneste, sier Edsinger".

  "Det er et tankekors for Edsinger at mange ikke kommer på å be kirken om hjelp, selv om det å drive ut onde ånder er noe av det Jesus ba sine disipler om å gjøre.

  – Det er et svik fra kirkens side om vi ikke våger å stå i denne tjenesten når vi har nøkler til virkelig frihet, sier han."

  Han viser også til at kraftdemonstrasjoner har vært årsak til at evangeliet har brutt nytt land og skapt vekkelser i tidligere tider. Det er enda en grunn til at vi må ta bønn- og utfrielsestjenesten i møte med demoniske krefter på alvor hos oss idag!