Jeff Harshbarger. Et ærlig innblikk i moderne okkultisme fra tidligere utøvere

  Jeff Harshbarger. Et ærlig innblikk i moderne okkultisme fra tidligere utøvere

  I sin bok "Dancing with the Devil. An honest look into the occult from former followers" får vi et unikt innblikk i moderne okkultisme fra et kristent ståsted.

  Bilde: Unsplash

  Boken inkluderer blant annet portretter med flere mennesker som har hatt sin bakgrunn i okkultismen før de ble funnet av Jesus og ble kristne.

   

  Jesu kjærlighet setter fri

  Det innledende kapittelet av boken handler imidlertid om hvordan man kan vitne for mennesker som er fanget i okkultismens grep. 

  Forfatteren skriver det følgende om dette (utdrag; fritt omsatt):

  "Slangens løgn i Edens hage lager fremdeles kaos idag. Mennesker blir fremdeles i våre dager forført til å tro at det finnes en sannhet utenfor Gud, og de drives stadig inn i den samme skam og pine som rammet Adam og Eva. Heldigvis finnes det en løsning - Jesu kjærlighet. Hans død reparerte den skade som oppstod i syndefallet og gjorde oss i stand til å igjen oppleve gleden over å kjenne Gud på en nær måte.

  Tro det eller ei, men denne typen relasjon er akkurat det som en som praktiserer okkultisme søker, og det er min bønn at du skal tillate Den Hellige Ånd å bruke deg for å nå ut til disse menneskene. Uansett hvilken form for okkutisme de praktiserer, måten å nå dem på er alltid å vise dem Kristi kjærlighet. Dette åpner øynene deres for å "se" sannheten om kristendommen - at det ikke er en religiøs øvelse men en relasjon med en kjærlig Gud som aldri vil forlate dem eller svikte dem. Han vil alltid sørge for dem og forandre dem i sin lignelse. Det er akkurat dette en som praktiserer okkultisme egentlig søker."

   

  Vi skal være frimodige i å vitne

  Før vi ser nærmere på hvordan man kan nærme seg en som driver med okkultisme med evangeliet, må det understrekes at okkultismen er mye, mye mer utbredt enn vi ofte tenker. Jeff Harshbarger skriver om dette: "Husk at en som ganske enkelt forholder seg til sitt horoskop i sitt daglig liv for å ta beslutninger er like mye en praktiserende okkultist som en selverklært heks. Vedkommendes religion er da astrologi og han/hun praktiserer dette gjennom å lese horoskop."

  Han skriver videre: "Hvis en som praktiserer okkultisme er sliten av den pine og plage det er å leve et slikt liv, så kan ditt vitnesbyrd hjelpe vedkommende til å bedømme om du er genuin, troverdig, og en som det er trygt å åpne seg for.

  Hvordan du lever når du tror at ingen ser deg har største betydning med tanke på å kunne troverdig tjene de som driver med det okkulte (og for alle andre, for den saks skyld)".

   

  De store linjer

  Dette kapittelet avslutter derfor med en ganske enkel konstatering av at det å nå mennesker som praktiserer okkultisme med evangeliet i det store og hele ikke er spesielt annerledes enn å skulle nå mennesker som ikke er fanget inn under okkultismens klør. I hvert fall ikke når det kommer til de store linjer i hva det handler om. 

  Han nevner følgende: 

  • Bli kjent. Første steget for å kunne komme i posisjon til å vitne for et menneske er å få en eller annen form for relasjon. Det handler ofte om genuint å vise omsorg. Dernest å tilby veiledning fra Guds Ord.
  • Kjenn sannheten. Det er utvilsomt nødvendig at sannheten blir gjort kjent for en person som er i det okkulte. Derfor må vi som kristne vite hva som står i Bibelen. Vi må kjenne Guds ord!
  • Vandre i Den Hellige Ånds kraft. Den som vil nå ut til en som praktiserer okkultisme må være fylt av Ånden. En må praktisere det som en lærer i Bibelen og være sannheten tro i kjærlighet. Vi skal ikke presse opp på vedkommende, men vi skal være "i Kristus" slik at Jesus gjenspeiles gjennom oss til personen. Så må vi tillate at Den Hellige Ånd arbeider i personens liv.
  • Be. Det kan ikke understrekes hvor viktig bønnen er. Vi må be for personen som er i det okkulte at vedkommende må søke sannheten, slik at han som er Sannheten (Jesus) kan sette dem i frihet. Her skal vi være tålmodige. En som er fanget i det okkulte kommer ikke til Jesus fordi vi presser ham/henne, men bare dersom Den Hellige Ånd har fått jobbet med hjertet og drar ham/henne inn til troen Jesus. Vi må la Gud være Gud!