Kveldstalene fra Evjetun Bibelcamp | Ove Heradstveit

  Kveldstalene fra Evjetun Bibelcamp | Ove Heradstveit

  Her kan du høre de tre kveldstalene av Ove Heradstveit, som ble holdt under Bibelcampen 2023 på Evjetun. Tema for talene var velsignelse og forbannelse; lys og mørke; og sannhet og løgn. 

  Bilde: Facebook (Evjetun Leirsted)

  Alle kveldstalene tok utgangspunkt i Fedrelandssalmen. Du finner talene her:

   


   

  Tale 1: Velsignelse og forbannelse

  Temaet for denne talen er at Gud velsigner og forbanner. Vi som er kristne er satt fri fra lovens forbannelse. Ikke for å fortsette å vandre etter kjødet, men for å vandre med Gud - i troens lydighet.

   


   

  Tale 2: Lys og mørke

  Temaet for denne talen er at vi som hører Jesus til er lysets barn i en verden som er i et åndelig mørke. Vi er frelst av nåde, ved tro, til å leve i lyset. Vi må vende om fra mørkets gjerninger. Vår tid er en frafallstid. Det hedenske mørket er når en som land og folk aldri har kjent Jesus. Det antikristelige mørket er når en som land og folk har kjent sannheten, men har forkastet den. Det er et slikt mørke som strømmer over landet vårt.

   


   

  Tale 3: Sannhet og løgn

  Temaet er at sannheten setter fri, men løgnen binder. Jesus er sannheten, mens vår sjelefiende, Djevelen, er løgnens far. I Bibelen lærer vi sannheten å kjenne. Denne sannhet må vi holde fast på. Jesus sa at den elsker ham, holder fast på hans ord.

   

  Les mer: