Marie Monsen: - Da de hørte dette stakk det dem i hjertet

  Marie Monsen: - Da de hørte dette stakk det dem i hjertet

  Da Marie Monsen kjente på kallet til å bli misjonær i Kina, fikk hun også be Gud om å utruste henne til denne tjenesten. Bønnen ble at denne tjenesten måtte bli "en Åndens aksjon", og at Åndens virkning skulle være at "det stakk dem i hjertet" når menneskene hørte Ordets forkynnelse.

  Bilde: Unsplash

  Dette er noe av det Marie Monsen (1868 - 1962) forteller om i boken "Vekkelsen ble en Åndens aksjon".

  Vi så i forrige del på et syn som hun hadde, og som oppmuntret henne til å be om at Herren selv måtte være den som skulle utruste henne til tjenesten som misjonær. Vi skal i den følgende delen se på hvilken bønnekamp og åndelig søken Marie Monsen ble ført inn i på denne tiden.

  Marie Monsen skriver:

  "Fra da av ble det en målbevisst bønn om at hvis dette skulle skje [underforstått: å reise rundt med evangeliet i Kina], måtte Herren selv utruste meg for oppgaven. I den tid kom også stadig Apostelgjerningene 2:37 for meg, og bønnen ble forlenget med: "Hvis det skal bli så, må dette høre med til utrustningen". "Men da de hørte dette stakk det dem i hjertet.

  Så begynte et intenst studium av alt som i Bibelen er sagt om Den Hellige Ånd. Det ble stadig lest opp igjen. Til slutt reperterte jeg det i søvne, og kunne våkne av at jeg gjorde det. En ørken-vandrer fant ut at det var en oase som måtte finnes. Fra Bibelen hadde jeg funnet ut at der var en opplevelse som kunne sted- og tidfestes, og gjentas.

  Men jo mere jeg ba og søkte, dess trangere ble det. Det bar rett og slett inn i sorteste mørke. Jeg forsto ikke da at den som skal fylles, må først tømmes. Guds Ånd kastet stadig sterkere lys over tjenesten gjort i egen kraft. Det ble alt høy og strå som bare kunne brennes. "Unyttig tjener" ble et ofte gjentatt og erkjent ord i de dager. (...)

  Det var en svær vandring i mørke, mest fordi jeg ikke forsto hva som foregikk. Den eneste "virkelighet" i denne tid var kallet."

   

  Oppfyllelsen av ordene fra Apg 2:37

  Slik kjempet Marie Monsen med kallet, og tiden gikk uten at noen tydelig oppfyllelse av løftene.

  Men Guds Ord fikk jobbe med henne, og litt senere i boken skriver hun om hvordan vekkelsen ble en realitet.

  Hun skriver blant annet:

  "For å nevne et eksempel: På et sted var vi i en sterkt følbar åndelig atmosfære i slutten av vekkelsesmøtene på stedet. Mange var blitt frelste. (...) Tilfeldige hedenske tilhørere ble hørt si (...): "Ordene deres skjærer som kniver". "Ordene slår som torden mot meg"..."

  Det ble en oppfyllelse av ordene fra Apostelgjerningene 2:37 om at "da de hørte dette stakk det dem i hjertet".

   

  Når sannhetens Ånd kommer...

  Vi trenger i våre dager den samme bønn om at Ånden må få gjøre sin gjerning i blant oss. For når sannhetens Ånd får virke sammen med Guds Ord, da skjer det at "han overbeviser verden om synd og om rettferdighet og om dom", Joh 16:8.

  I våre dager er det mange andre (og tidvis bisarre) uttrykk som visst nok skal vitne om at Den Hellige Ånd er til stede. Her må vi be om nådegaven til å prøve åndene. Les mer om vranglærere i endetiden her.

  Altså: Vi må kjenne hva Guds Ord selv sier om hvordan Den Hellige Ånd virker i blant oss - og hva som slett ikke er den Hellige Ånds gjerning, men en annen ånd.

   


   

  I alle bøkene sine viser Marie Monsen hvordan hun selv fikk leve i en enfoldig tro på Gud og hans løfter.

  Her kan du lese hennes bøker gratis online via Nasjonalbiblioteket:

  Eller du kan kjøpe hos flere bokhandlere, blant annet her.