Talene fra bibelhelg i Steinsdalen bedehus | Ove Heradstveit

  Talene fra bibelhelg i Steinsdalen bedehus | Ove Heradstveit

  Her kan du høre de tre talene jeg hadde i Steinsdalen bedehus høsten 2023. Temaene var "Åndelig søvn, vekkelse og omvendelse", "Ordet om korset", og "Bibelens røde tråd". 

  Bilde: Steinsdalenbedehus.no

  Bibelhelgen var i regi av Steinsdalen Indremisjon.


   

  Åndelig søvn, vekkelse og omvendelse

  Temaet i den første talen "Åndelig søvn, vekkelse og omvendelse". Selv for mennesker som har kommet til en frelsende tro på Jesus er det mulig å gli bort fra troen - og i verste fall miste troen. Et dramatisk eksempel er Efesos-menigheten, hvor det var en skjult åndelig søvn som gjorde seg gjeldende.

   

  Les mer:

   


   

  Ordet om korset

  Temaet i talen på den andre kvelden er Ordet om korset (1. Kor 1:18). Det tales om nødvendigheten av at Jesus Kristus og han korsfestet er sentrum i den kristne tro, og i den kristne menighets forsamling. Og på dette grunnlaget må et levende og sunt kristenliv bygges, som kjennetegnes av mennesker som ved Ånden tar livet av kjødets gjerninger. 

   

  Les mer:

   


   

  Bibelens røde tråd

  Temaet i den tredje og siste talen var Bibelens røde tråd. Det er snakk om Jesu forsoningsblod, som rant på Golgata for å frelse fortapte syndere. Ved troen på Jesus forsones vi med Gud. Derfor skylder også vi å elske hverandre. Vi er kalt til å tilgi de som har gjort urett imot oss, slik Gud har tilgitt oss i Kristus.

   

  Les mer: