Talene fra bibelhelg i Vea bedehus | Ove Heradstveit

  Talene fra bibelhelg i Vea bedehus | Ove Heradstveit

  Her kan du høre de tre talene jeg hadde i Vea bedehus 6. til 8. oktober 2023. Det overordnende temaet for bibelhelgen var 2. Kor 11:3-4, om at Korintermenigheten så fort aksepterte en annen Jesus, en annen ånd, og et annet evangelium

  Bilde: Steinsdalenbedehus.no

  Slik lyder teksten: "Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne".

  Bibelhelgen var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon.


   

  Kjenner du den sanne Jesus?

  Denne første talen handler om å kjenne Jesus, og om å ikke la seg forføre til å ta imot "en annen Jesus".

   


   

  Guds hellige ånd eller en annen ånd?

  Denne andre talen handler om når Den hellige ånd tar bolig i et menneske, og om nødvendigheten av å ikke la seg forføre til å ta imot "en annen ånd".

   


   

  Det sanne evangeliet

  Denne tredje talen handler om hva som kjennetegner det sanne evangeliet, og om nødvendigheten av å ikke la seg forføre til å ta imot "et annet evangelium".