En ny åndelighet har inntatt kirkene

  En ny åndelighet har inntatt kirkene

  En ny åndelighet som bytter ut "de gamle stier" (Jer 6:16) med ny religiøsitet er på frammarsj i norske kirker. 

  Bilde: Unsplash

  Her nevner vi bare et par eksempler på en slik ny religiøsitet: Yoga og bruk av psykedelika i kristen sammeheng.

   

  Yoga i kristen sammenheng

  Yoga er et eksempel på en slik ny åndelighet. Det er en åndelig praksis som slett ikke har sin rot i den kristne tro. 

  Vi kan argumenterer for folkekirken i Norge bærer likhetstrekk med menigheten i Sardes, som vi leser om i Åpenbaringsboken. Sardes var en menighet som - på tross av å ha en liten rest av sanne kristne - fikk denne dom av Jesus: "Du har navn av å leve, men du er død". 

  Den åndelige døden bestod i det forhold den hadde til Guds ord. Jesus sier: "Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud", Joh 14:15. Men Sardes-menigheten hadde forkastet Jesu bud. De hadde forkastet Bibelens Ord som sannhet. Dermed var det snakk om en død tro, som slett ikke kunne fylle noe åndelig tomrom. 

  Det er naturlig at et tomrom blir forsøkt fylt med noe nytt, som man håper at skal kunne føre til en åndelig vekst. Men er det å begynne med yoga i kirken veien tilbake til Gud i et norsk kirkeliv hvor man føler at "noe mangler"?

   

  Kontakt med det guddommelige

  "Hva tenkte dere på, da dere åpnet opp for å ha yoga i kirkene i landet vårt?" spør Kristine Hauge i et debattinnlegg i Vårt Land i desember 2021.

  Hun forteller:

  - Da jeg ble frelst for tre og et halvt år siden, hadde jeg tidligere gått ett år på en svensk kundalini yoga-skole, og ivrig praktisert alt jeg kom over av yoga, meditasjon og andre type teknikker for åndelig oppvåkning. Jeg var ikke bare overbevist om at dette var veien til smidig kropp, og deilig avspenning. Jeg visste at det var noe mer. En vei, en åpning, til det åndelige. Det mystiske. Det overnaturlige.

  Hun utdyper:

  - Jeg skal love at det er mye mer til dybdene i yoga, enn bare fysiske øvelser. Det er en hinduistisk praksis, laget for å forene mennesket med det gudommelige. Åpne menneskelige «chakraer», som er energistrømmer eller sirkuelerende kretser, i sjelen / ånden, som ved aktivering kan føre til både ekstase og «såkalt åndelig opplysthet, der universets mysterier blir åpenbart».

  - Ved å si ord som kalles mantraer, åpner du opp kontakt med forskjellige åndelige vesener eller guder. Dykker du lenger inn i yoga-verdenen blir du invitert i tantra som er en seksuell praksis, med detaljerte ritualer for å bruke sex til å oppnå opplysthet.

  Hun skriver også:

  - Jeg ble frelst og fri. (Takk Gud!) men ser nå med skrekk og gru på et Kirke-Norge, og samfunn generelt, som omfavner yoga, som vei til lykke og frelse.

   

  Bilde: Skjermdump fra Vårt Land

   

  Psykedelika i kristen sammenheng

  Et annet eksempel på at en ny åndelighet er på frammarsj i det norske kirkelandskapet, kom fram i flere saker i avisen Vårt Land oktober 2023. 

  Her var det tale om flere fra Norge som reiste på en kristen retreat i Amsterdam, hvor det å bruke psydedelika var en del av programmet. De har en sak med en kvinnelig prest som lot være å delta på eksperimentet, og en sak med en nordmann som ble med på det (PS: begge disse sakene er dessverre bak betalingsmur).

  Som vi har vist i andre saker på Såkornet, så er bruk av psykedelika en vanlig teknikk innenfor nyåndeligheten (New Age), hvor poenget er at en på denne måten erfarer å bryte inn i den usynlige, åndelige verden.