Guds regnbue og menneskets regnbue

  Guds regnbue og menneskets regnbue

  Guds regnbue har sju farger og vitner om Guds nåde og hellighet. Menneskets regnbue har seks farger som er tallet for mennesket. Den vitner om menneskets ønske om å være fri til å leve som en selv vil, og om troen på at det finnes mange veier til gud. 

  Bilde: Unsplash

  Guds regnbue - et tegn på nåden

  Første gangen vi leser om regnbuen i Bibelen, er i forbindelse med Noah og vannflommen. Regnbuen var et paktstegn fra Gud som skulle gi en synlig påminning om hans løfte om aldri igjen å la verden bli oversvømt av vann, slik som i storflommen. Vi leser i 1. Mosebok 9:13 om dette: "Jeg setter buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden". Og i vers 15 står det: "Aldri mer skal vannet bli til en storflom som ødelegger alt kjøtt og blod".

  I den ekte regnbuen er det 7 farger: "Fargene er rød ytterst, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett innerst" (se artikkel om Guds regnbue i Bladet Evangelisten, skrevet av Kurt Urhaug). Tallet 7 er i Bibelens et tall som viser til Gud. Dette gjør det blant annet gjennom å vise til Guds ord, og ved at det er "fullkommenhetens tall".

  Han skriver videre: "På regnbuen er alltid den ytterste farge rød. Den forteller om Jesu blod til frelse og beskyttelse. Da jødene gikk ut fra Egypt var det med blod på dørkarmene. På Soningdagen i Israel var det alltid blodet i templet som var det tellende! Blodet vitnet om en stedfortreder som ble gitt til frelse og soning. På samme måten er det med Jesus og hans frelse. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam», 1. Pet 1,8-19.

  Når du ser regnbuen er det en invitasjon fra Herren om å komme inn under Jesu blods frelse."

   

  Guds regnbue - et tegn på hellighet

  Vi møter igjen regnbuen i apostelen Johannes sitt syn ifra Guds himmel. Der leser vi om ham som sitter på tronen - altså den allmektige Gud - og hans trone er omgitt av en regnbue. Dette understreker for oss at regnbuen som kristent symbol viser til Guds hellighet. 

  Det var jo også Guds hellighet som gjorde at han i utgangspunktet straffet verden med storflommen på Noahs tid. For han kunne ikke tåle den synd som menneskene gjorde på denne tid.

  Vi leser: "Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte, var ondt, dagen lang. Da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa: «Jeg vil utslette menneskene som jeg har skapt, fra jorden, alt fra mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen. For jeg angrer at jeg har laget dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne.", 1. Mos 6:5-8.

   

  Bilde: Unsplash

   

  Menneskets regnbue - de mange måter å leve på

  Kurt Urhaug skriver i artikkelen som nevnes over: "Det er noen som bruker regnbuen som logo. Vi kan se det i Pride-parade eller hos New Age. Men her er det bare seks farger som er brukt. Tallet seks i Bibelen er for menneske."

  Det sies ofte at "regnbueflagget symboliserer fellesskap og friheten til selv å definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet". Kanskje kan vi si at menneskets regnbue symboliserer friheten til å ikke la seg definere av hva Bibelen kaller for synd.

  En kan si at de mange fargene i regnbuen representerer mangfoldet i måter å leve på, med henblikk på det som går på seksualitet og kjønnsidentitet (1).

   

  Menneskets regnbue - de mange veier til frelse

  Vi møter også menneskets regnbue innenfor ulike varianter av nyreligiøsitet. Innenfor New Age er regnbuen et veldig viktig symbol.

  Fra en nettside som opptar seg med det alternative, leser vi (omsatt): "Regnbuen (...) leder deg til ditt høyere selv, ditt dypere selv eller guden i deg". Regnbuen symboliserer gjerne broen mellom mennesket og gud, og at det er mange forskjellige farger, kan vitne om at det er "mange veier til frelse" (2).

   


   

  (1) Dette går imidlertid imot Bibelens lære om at vi er skapt i Guds bilde, til mann og kvinne, og hvor Gud har innstiftet ekteskapet mellom mann og kvinne som rammen for det seksuelle samlivet. Les mer i denne enkle betraktningen hos Noreapastoren hvor dette temaet blir omtalt.

  (2) Dette går imidlertid imot Bibelens lære, som er tydelig på at det finnes bare én vei til frelse, nemlig gjennom troen på Jesus Kristus som frelse og herre (se Johannes 14:6).