Hva er trolldom og okkultisme?

  Hva er trolldom og okkultisme?

  Ordet okkult kommer fra det latinske ordet Occultus, som betyr tilslørt, skjult, eller hemmelig. Det viser til «kunnskap om det skjulte». Trolldom er i folketroen en overnaturlig, magisk handling, kraft eller evne - og kan brukes synonymt med okkultisme.

  Bilde: Unsplash

  Okkultisme kan defineres som studiet av okkult eller skjult visdom.

  Eksempler er:

  • magi
  • alkymi
  • ekstra-sensorisk persepsjon
  • astrologi
  • spiritisme
  • numerologi.

  Mange okkultister bekjenner sin tilslutning til religioner som gnostisisme, hermetisme, luciferianisme, thelema, og nyhedendom.

  Okkultisme kan også inngå i kristen, muslimsk eller jødisk mystikk, som for eksempel kabbalah.

   

  Synonymer og beslektede begreper

  Et ord som er beslektet med trolldom er magi. Dette viser til ord og handlinger som brukes for å skape en overnaturlig påvirkning av omgivelsene, mens svartekunster viser til bruken av overnaturlige krefter eller magi til onde og egoistiske formål.

  Sett fra et kristent perspektiv har det veldig liten betydning om vi kaller en gitt praksis, lære eller innflytelse for okkultisme, trolldom, magi, eller svartekunster. Bibelen fordømmer nemlig alt dette og kaller det for en styggedom for Herren.  

   

  Hva sier de som driver med okkult praksis selv?

  Her er et eksempel på hvordan de som driver med okkult praksis kan oppfatte seg selv:

  • Mange tror at okkultismen vi driver med er noe ondt, men okkult betyr bare «skjult».
  • Det vi driver med handler dypest sett om en forståelse av hvordan naturen fungerer.
  • Det er en måte å samhandle med naturlige krefter som vi har iboende i oss, eller som kan vekkes til live.
  • Okkultisme kan brukes til onde formål, men også til mye godt. Okkultismen er nøytral – hvor vidt den blir ond eller god, handler om personen som utøver den.

  Se f.eks denne kilden hvor du finner et lignende resonnement fra noen som driver med okkult praksis.

   

  Les mer om okkultisme

  Her på såkornet.no kan du lese flere artikler om trolldom og okkultisme sett fra et kristent ståsted. Jeg ønsker å advare imot den okkulte innflytelse som er å se langt inn i både kristne menigheter og kristne hjem.