Hva sier Bibelen om trolldom og okkultisme?

  Hva sier Bibelen om trolldom og okkultisme?

  Bibelen er svært tydelig i sin fordømmelse av alle former for okkult praksis. Det kalles i Bibelen for trolldom og avgudsdyrkelse. 

  Bilde: Unsplash

  Her er noen av bibeltekstene som viser hvor sentral betydning trolldom har i Bibelens fortelling, og hvor tydelig Guds ord er med å advare sitt folk i mot denne praksis.

   

  Dette avskyelige 

  Da Israelsfolket skulle føres inn i det lovede land fikk de streng beskjed om å vende seg bort ifra disse folkenes trolldomskunster og avgudsdyrkelse:

  "Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter alle avskyelige skikker hos folkeslagene der. 

  Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ikke noen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder til råds eller søker hjelp hos de døde. 

  For Herren avskyr alle som gjør dette, og det er på grunn av dette avskyelige at Herren din Gud tar landet fra dem og gir det til deg."

  5. Mos 18:9-12

   

  Bilde: Såkornet.no

   

  Trolldom er en kjødets gjerning

  Apostelen Paulus er tydelig med at trolldom er en kjødets gjerning - altså en uren lyst som ligger i vår natur, og for den som ønsker å leve som kristen er fristelsen til trolldom noe som må korsfestes:

  "Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike", Gal 5:19-21.

   

  Bilde: Såkornet.no

   

  Endetidens Babylon

  Trolldom skal være utbredt blant menneskene i tiden før Jesus kommer igjen. Dette ser vi av beskrivelsene i Åpenbaringsboken.

  "Men resten av menneskene, de som slapp fra disse plagene (...)De vendte ikke om fra sine mord og sin trolldom, sitt horeri og sine tyverier", Åp 9:20-21.

  "Slik skal Babylon, den store by bli styrtet ned med veldig kraft (...). For (...) med din trolldomskunst ble folkene bedratt", Åp 18:21+23.

   

  Les mer: