Hvorfor er trolldom sjelden tema i kristne taler?

  Hvorfor er trolldom sjelden tema i kristne taler?

  Betyr det at trolldom og okkult praksis ikke er en fare for oss kristne idag? Eller betyr det at det er en oversett fare?

  Bilde: Unsplash

  Her er tre påstander om dette spørsmålet:

   

  1) Trolldom er et viktig tema i Bibelen

  Trolldom er en type avgudsdyrkelse som utgjør et viktig tema i Bibelen. Derfor trenger vi at det i kristne kretser løftes fram en advarsel imot å ta etter hedenskapens skikker med å spå, tyde varsler, besverge, og så videre. 

   

  2) Samfunnet synes å omfavne okkultisme i økende grad

  Jeg vil også påstå at vår samfunn i stor grad har omfavnet elementer av okkultisme og trolldom, samtidig som dette er et komplekst felt. På den ene siden er store deler av samfunnet (f.eks legevitenskapen, helsevesenet) strengt materialistisk i sitt verdensbilde. Her har okkultisme og åndetro liten plass (i hvert fall i den konvensjonelle delen av disse feltene). På den andre siden har samfunnet på mange måter åpnet opp for mystikk, åndelighet, og en tro på at det er mer mellom himmel og jord enn hva et strengt materialistisk verdensbilde tilsier. 

  Gjennom innflytelser som tv-programmer, filmer, serier, og så videre, har et ny type åndelighet oppstått i folket, hvor okkultisme og trolldom anses som spennende. Mange unge har forsøkt okkulte eksperimenter, som f.eks "ånden i glasset", noe som jo er en form for spiritisme - og åpenbart rammes av Bibelens advarsler. 

  Kort sagt: Vi ser et tvetydig bilde i vårt samfunn, preget av både et materialistisk verdensbilde, og samtidig et stikk motsatt bilde: Nemlig en nysgjerrighet og søken inn i en skjult åndelig verden. Dette er særlig påfallende i populærkulturen (se lenke under). Min påstand er at vårt samfunn i økende grad synes å omfavne ulike former for okkultisme og trolldom. 

   

  3) Kristne står i fare for å dras med i dragsuget

  En tredje påstand er at kristne står i fare for å dras med i det dragsuget som jeg nevner over: Altså bølge av interesse for trolldom og mørkets makter i Norge de senere år, synliggjort gjennom hvordan populærkultur tematiserer og nærer interesse for den åndelige verden (men løsrevet fra kristen tro).

  Kristne står i fare for å bli dratt inn i dette feltet på ulike måter. Blant annet gjennom omfavning av teknikker som har sitt opphav i østlig mystikk (yoga m.m.), ved å utforske og nære interesse for måter å få kontakt med åndeverdenen på (f.eks spiritistisk lek), og ved en generell interesse for det okkulte (f.eks gjennom å se på tv-serier, filmer m.m., som framstiller trolldom og okkultisme i et positivt lys).

  Kort sagt: Det er min påstand at vi trenger å snakke med om trolldom og okkultisme i våre kristne forsamlinger. Grunnen er at vi trenger å opplyse og veilede, og å framheve Bibelens klare advarsler imot enhver involvering i det okkulte.