I kirken er det rom for alle - unntatt Gud selv

  I kirken er det rom for alle - unntatt Gud selv

  - Det er rom for deg i kirken 🌈 Bla i bildene og se hvordan menigheter landet over har feiret kjærlighet og mangfold i det siste.

  Bilde: Facebook (Den norske kirke)

  Dette skriver Den norske kirke på sin offisielle Facebook-side.

   

  Bibelens budskap

  Selv om kirken har endret seg, står Bibelens sannheter uendret. Der lærer vi at vi er skapt i Guds bilde, til mann og kvinne: "Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem", 1. Mos 1:27.

  Bibelens ord står også fast om at vi ikke skal drive hor. Det hører med til de ti bud at vi ikke skal bryte ekteskapet. Jesus innskjerpet dette budet (se Matt 5:27ff). Jesu radikale lære innebærer at vi som kristne skal leve hellig for Gud i alle ting, også på det seksuelle området.

  At Bibelen omtaler seksuell omgang mellom mann og mann, og mellom kvinne og kvinne, som imot Guds gode vilje, ser vi blant annet av Romerbrevet 1:26-27.

   

  Spør etter de gamle stier

  Det står i Jeremias bok 6:16: "Så sier Herren: Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv. Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.»"

  Når selv kirken frikjenner det som Bibelen kaller synd, er vi i samme situasjon som på profeten Jeremia sin tid. I hans samtid hadde prestene forlatt Guds ord. Vi leser: "Profet og prest, alle farer med svik. Lettvint helbreder de bruddet i folket mitt, de sier: «Fred, fred!» Men det er ikke fred", Jer 6:13b-14.

  Men den som forlater Guds ord, blir selv forlatt av Gud: "Forkastet sølv skal de kalles, for Herren har forkastet dem", Jer 6:30.