Løgnen om at Lucifer er lysbæreren

  Løgnen om at Lucifer er lysbæreren

  Moderne okkultisme har et utspring i løgnaktige fortolkninger av Bibelens tekster. Omtolkningen av det som skjedde ved syndefallet, og kunnskapens tre, er et godt eksempel.

  Bilde: Unsplash

  Blant noen av de menneskene som ble grunnleggere av moderne okkultisme ble det framhevet at kunnskapens tre kunne skaffe oss skjulte kunnskaper, eller evner, som løfter oss opp til å selv bli gudommelige.

   

  Den hemmelige lære

  Madam Blavatsky var viktig i denne sammenheng. Hun snakket om den hemmelige doktrinen (betyr den hemmelige lære), som nettopp innebar en slik omskriving av syndefallet. Hun framhevet her at Lucifer slett ikke innførte synd i verden da han lokket Eva til å spise av kunnskapens tre. Tvert imot, han innførte kunnskap og opplysning.

  Med andre ord, denne læren la til grunn at Bibelen har fullstendig misforstått.

  - "Vi må ta tilbake sannheten om Lucifer", var et viktig budskap hos Blavatsky.

  - "Han er ikke ond, han er lysbæreren", er poenget.

  Tittelen på denne boken er et godt eksempel på hva vi mener med okkult kunnskap. Som Blavatsky sier det selv: I denne boken tar hun siktemål av å åpenbare en hemmelig eller skjult, altså en okkult, doktrine. Denne hemmelige kunnskap skal altså gi rom for at Lucifer skal få være lysbæreren inn i livet.

   

  - Vi tror ikke på Satan, men Lucifer

  Teosofisk lære vil på denne måten være fullstendig imot å bli kalt en form for satanisme, eller at Blavatsky på noen måte var satanist. Nei, det har ingenting med Satan å gjøre, mener de, for de hevder at Lucifer er en helt annen åndsskikkelse enn Satan.

  Her må det skytes inn at kristen lære slett ikke skiller mellom Satan og Lucifer, men anser dette som forskjellige navn på han som er fyrsten over Guds fiendes hær.

   

  Kristen lære

  Den kristne lære går skarpt imot alle former for moderne okkultisme. I Bibelen lærer vi at Gud har åpenbart seg selv og det vi trenger å vite om Ham gjennom sitt hellige ord.

  Vi skal ikke søke skjult (okkult) kunnskap, men ta vare på Guds ord, og vi trenger at Den Hellige Ånd gir oss lys over ordet slik at vi forstår det, og at det skaper troen i hjertet. Vi må bli født på ny!

  Altså, det er Guds Hellige Ånd som lyser opp Ordet for oss. Lucifer er ikke lysbæreren, men løgneren.

   

  Kilder: