New Age: Gammel hedensk religion i ny innpakning

  New Age: Gammel hedensk religion i ny innpakning

  New Age står for en «ny tidsalder» – og henviser til det astrologiske begrepet Vannmannens tidsalder. I praksis er New Age en paraplybetegnelse for en mengde nyreligiøse retninger og praksiser som har oppstått i den vestlige verden de siste par tiårene. 

  Bilde: Unsplash

  New Age oppfattes gjerne til å ha oppstått i 1970-årene. Det er tale om en ny religiøsitet som har vokst fram i moderne former, men som dypest sett er gammel hedensk åndedyrkelse i en ny innpakning.

  • New Age («ny tidsalder») henviser som nevnt til til det astrologiske begrepet Vannmannens tidsalder (eller Age of Aquarius): «Mens solen de siste 2,000 år har stått i fiskenes tegn ved vårjevndøgn, er den nå på vei inn i stjernetegnet Vannmannen eller Vannbæreren»
  • Mange tilhengere av New Age er av den oppfatning at det skal skje en stor åndelig oppvåkning i denne nye tidsalder
  • New Age tilbyr et koldtbord av religiøsitet – uten faste dogmer / læresetninger
  • Dette inkluderer gnostisisme, buddhisme, hinduisme, sjamanisme, sufisme, kaballah, og kristen mystikk
  • Det er snakk om en religionsblanding – også kalt synkretisme - hvor okkult praksis eller okkultisme utgjør en viktig bestanddel

   

  Bilde: Såkornet.no

   

  Lav kunnskap i kristne kretser

  I vestlige kristne kretser er det blandet hvor stor bevissthet (og kunnskap) det er rundt New Age-praksiser i vår tid. Sagt på en annen måte så er det fare for at mange kristne miljøer er blitt infiltrert med nyreligiøs lære og praksis uten at en har fått det med seg.

  En sentral grunn til dette er at det sjelden tales om trolldom i kristne taler, og dette til tross for at trolldom er en kjødets gjerning - og dermed ligger i naturen for hver enkelt av oss! Dessuten er trolldom en av erke-syndene i det gamle Israels historie (som gjorde at de stadig vakte Herren vrede). Samtidig skal trolldom kjennetegne endetidens Babylon, altså skjøgekirken: den frafalne kristne kirke.

  Det er altså mange grunner for å advare imot at nyreligiøs praksis med sin okkultisme kan ha fått fotfeste hos mange kristne i vår tid. Her har mange forkynnere i vår tid sviktet sitt ansvar i å opplyse og advare menigheten om denne fare. 

   

  Video: YouTube / Logospodden. Klikk her for del 2 av videoen

   

  Alternativ åndelighet og naturmedisin

  Derfor er det viktig at kristne øker kunnskapen om nyreligiøst tankegods og praksis, slik at vi kan sette ned foten for dette.

  I vårt samfunn tilbys uendelige mengder med åndelige og "medisinske" tilbud, som beveger seg inn i det vi kan kalle det alternative. Det er ikke tale om en organisert religion, men snarere et usystematisk fellesskap av enkeltmennesker eller grupper som på ulike måter vektlegger "det alternative" innenfor åndelighet og medisin.

  Okkult praksis, altså en måte å forsøke å påvirke skjulte krefter, er en integrert del av de fleste former for utøvelse av New Age. Disse skjulte kreftene kan kalles veldig mange forskjellige ting, som energier, ånder, engler, skytsengler, auraer, urkrefter, og så videre. Slike krefter kan oppfattes som iboende i en selv, eller som krefter eller ånder utenfor en selv.

  Praksiser som inngår i New Age (eller kanskje mer presis: som faller inn under paraply-begrepet "nyreligiøsitet") er svært omfattende. Her er noen eksempler på praksiser som kan være å finne i en slik sekkebetegnelse.

  • Healing
  • Krystaller
  • Astrologi
  • Yoga
  • De tibetanske ritene
  • Spådom i Tarotkort
  • Spiritisme (f.eks Ouija-brettet)
  • Holografi
  • Aura-lesning
  • Fotsoneterapi
  • Tankefeltterapi
  • Kinesiologi
  • Akupunktur
  • Bruk av urter til helbredelse etter mønster av herbalisme (en form for trolldom)
  • Bruk av eteriske oljer til "magiske" formål. Se f.eks. alle virkningene som loves av doTERRA-oljer.
  • Biodynamisk dyrking
  • Bruk av mantra
  • Hypnose
  • Drømmetydning
  • Kiropraktikk (kilde)
  • Astral projisering (astrale reiser)
  • Bruk av psykedeliske rusmidler (f.eks. LSD, fleinsopp) for å komme i kontakt med det åndelige
  • Ekstrasensorisk persepsjon (ESP)
  • Medium / åndemaning / kanalisering
  • Numerologi
  • Pendel-spådom
  • Automatisk skriving
  • Sjamanisme
  • ...og mye, mye mer

  Les mer: Hva er trolldom og okkultisme?

   

  Vend om!

  Med så mange forskjellige former for nyreligiøse praksiser er det ikke til å undre seg over at noen av disse får innpass hos kristne. Samtidig er det nok mer sannsynlig at når kristne først åpner opp for én av disse praksisene, så følger det flere andre nyreligiøse praksiser på kjøpet. 

  Det er nemlig åndskrefter i disse tingene, og har en først gjort seg til venns med åndskrefter som står Gud i mot, så blir det gjerne mer av det samme! Her vil vi komme med en inntrengende advarsel: Nyreligiøs praksis er avgudsdyrkelse, og den som vil være kristen er nødt til å vende om! 

  Noen som kaller seg kristne har havnet så langt uti nyreligiøsiteten at det kreves en stor oppvask i livet, fordi det nyreligiøse tankegodset har fått innpass i livet gjennom bøker, musikk, trommer og andre musikkinstrumenter, eteriske oljer, matvarer, pyntegjenstander, amuletter, krystaller, og så videre.  

  Selv om en kristen har vendt om ifra slike praksiser og kastet gjenstander og bøker som dyrker det nyreligiøse, så kan tankegodset henge igjen. Løgnene kan være tunggrodde og gjennomgripende. En stor og langvarig "opprydning" kan være nødvendig. Den som vil vinne seier må stå fast ved Guds ords sannhet. 

   

  Røtter i Teosofisk samfunn

  I denne artikkelen vil vi ikke gi noen vidtrekkende utlegning av New Age sin historie, men vi nøyer oss med å si noen ord om starten på denne bevegelsen: New Age er kort sagt en form for nyreligiøsitet. Vi vet fra nyreligiøsitetens historie at Teosofisk Samfunn i USA rundt 1875 regnes som starten på denne bevegelsen.

  Store Norske Leksikon skriver: "Organisasjonen representerte en mosaikk av ideer hentet fra både vestlige og østlige religioner. Den er også et tidlig eksempel på et formelt trossamfunn som promoterte en syntese av østlig og vestlig religion."

  Henry Steele Olcott (1832-1907) og Madame Blavatsky (1831-1891) var sentrale lederskikkelsen i denne bevegelsen. Les mer om Blavatsky sin luciferianske doktrine, hvor hun skriver om syndefallet og kaller Lucifer lysbærer.

   

  Andre grunnleggere av New Age

  Av andre foregangspersoner for New Age, kan vi nevne: 

  • Franz Mesmer (1734-1815). Var involvert i utviklingen av "animal magnetism" (senere kalt mesmerisme), som var en tidlig forløper til moderne hypnose. Blir trukket fram som forløper for "New Thought"-bevegelsen, som oppstod på 1800-tallet, og som hadde religiøse idéer som ligner de som senere oppstod i New Age-bevegelsen. 
  • Emma Curtis Hopkins (1849-1925). Var også involvert i "New Thought"-bevegelsen.
  • Andrew Jackson Davis (1826-1910). Spiritualist-leder. Introduserte en helbredelsesteknikk som ble forløper for moderne hypnose.
  • Swami Vivekananda (1863-1902) og Swami Paramahansa Yogananada (1893-1952). Hinduistiske munker, som bidrog sterkt i å introdusere Østens religion til USA.
  • D.T. Suzuki (1870-1966) og Chögyam Trungpa (1939-1987). Buddhistisk ledere, som også bidrog i å bringe Østens religioner til USA.
  • Annie Besant (1847-1933). Viktig inspirasjonskilde for New Age-bevegelsen.
  • Alice Bailey (1880-1949). Stod bak en rekke tekster og bøker som angivelig var kanalisert direkte fra ånder. Disse har hatt stor betydning for New Age-bevegelsen.
  • Carl Jung (1875-1961). Psykolog med stor interesse for det mystiske og overnaturlige. Var blant annet opptatt av drømmetydning. Han fortalte om kontakt med ånder (spirit guides) som fulgte ham i hverdagen, og som han kunne navngi.
  • David Spangler (1945 -), Marilyn Fergusson (1938-2008), Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), og Shirley MacLaine (1934-). Viktige forfattere innenfor New Age.
  • Robert Muller (1923-2010). Arbeidet i FN, og hadde stor betydning i å inkludere flere religioner, og spesifikt New Age-bevegelsen, i FN sine organer.
  • Sri Chinmoy (1931-2007). Viktig åndelig leder med tilknytning til FN.