Opplæring i okkultisme i skoletiden

  Opplæring i okkultisme i skoletiden

  I en ny sak på Dagen.no kommer det fram at elevene på en skole i Trøndelag nylig fikk leke seg med Ouija-brett og Tarotkort i skoletiden. Eller sagt på en annen måte: At de fikk opplæring i okkultisme i skoletiden.

  Bilde: Facebook

  I saken står det blant annet:

  "Selbu ungdomskole i Trøndelag arrangerte denne uken sin egen alternativmesse. På skolens Facebook-side har de lagt ut bilder og tekst fra undervisningen.

  «I KRLE skal elevene få «utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn».

  På 10.trinn resulterte dette i et «Åndelig Supermarked» presentert som ei alternativmesse. Klassene fikk så «besøke» hverandres messer hvor man blant annet kunne få oppleve, ouija brett, healing, soneterapi, yoga, tarotlesing, horoskop osv. En fantastisk kreativ gjeng!

  På bildene ser man blant annet en elev som mediterer, en gruppe som leker seg med ouijabrett på storskjerm. På bordet der de sitter står et «skilt» med ordet spiritisme."

   

  Bilde: Unsplash. Tarot-kort.

   

  Dette er enda en sak som viser at avgudsdyrkelse vinner terreng i Norge, mens troskapen imot Bibelens Gud er på vikende front. Lærer ved den aktuelle skolen ble ifølge Dagen.no spurt det følgende spørsmålet:

  "Var det ingen betenkeligheter med å åpne for disse aktivitetene i et klasserom?

  - Nei. (...)"

  Vedkommende blir også spurt det følgende:

  "Praktiserer dere bønn?

  - Ikke i den forstand at vi setter oss ned og ber. Vi driver ikke med praktisering.

  Hva vil du kalle det som skjedde på «alternativmessen» da?

  Det handler om opplevelse og lek. Elevene må få innsikt i for eksempel spiritisme, på samme måte som de får innsikt i bønn og tungetale."