Hva skjedde med hjelptilhjelp.no?

  Hjelptilhjelp.no eksisterer ikke lenger som nettside. Undertegnede som stod bak nettsiden, har i stedet opprettet en ny nettside (sakornet.no), hvor jeg vitner om troen på Jesus.

  Video: Fra Såkornets kanal på YouTube

  Det har skjedd en radikal omveltning i mitt liv, noe jeg forteller om i mitt vitnesbyrd. Fra en fast jobb som forsker innenfor psykisk helse, hvor jeg kunne titulere meg som psykologspesialist med doktorgrad, så fulgte jeg et nytt kall. Et kall til å legge ned mitt daværende arbeid for å følge Jesus på veien inn i noe annet.

  Da Jesus gikk omkring i sin synlige gjerning, kalte han disipler til å følge ham. Han sa "Følg meg", og de måtte forlate sitt arbeid. De var fiskere. Men Jesus ville gjøre dem til menneske-fiskere. Jesus kaller fremdeles mennesker til å følge ham på en ukjent vei. Jeg var en hjelper i denne verden, gjennom psykologien. Men Gud kalte meg inn i et nytt arbeid, om å vitne om Frelseren: Jesus Kristus.

  Guds ord vitner klart og tydelig om at det gode livet er i troen på Jesus. Ja, mer enn det: Jesus forteller om seg selv at han er livet (Joh 14:6).

   

  kall-pa-meg

   

  I fortsettelsen av denne artikkelen kan du lese mer om hjelptilhjelp.no sin historie.

   


   

  Hvilken nettside var hjelptilhjelp.no?

  Nettsiden hjelptilhjelp.no ble opprettet i 2012 av meg, Ove Heradstveit, som er utdannet psykolog. Den var profilert som en "nettportal for psykisk helse". Målet var å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp. Nettsiden ble drevet på frivillig basis på fritiden. Den rakk å bli en svært mye besøkt nettside. Besøkstallene lå mellom 2.000 og 3.000 unike brukere daglig da den ble lagt ned i januar 2022.

  Nettsiden hadde en oversikt over hjelpetilbud rundt omkring i landet, og artikler, videoer og bokanbefalinger sentrert rundt temaer som angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer. Behovet for en slik nettside er i etterkant av nedleggelsen meldt inn til Helsedirektoratet.

   


   

  Hvilke alternativer finnes til hjelptilhjelp?

  Om du leter etter andre nettsider som ligner gamle hjelptilhjelp.no, så kan det være greit å kjenne til følgende oversikter:

  I tillegg har hjelpesiden.no, i regi av The Human Aspect, begynt arbeidet med å bygge opp en oversikt over hjelpetilbud her til lands. 

   

  Bilde: Skjermdumper av hjelptilhjelp.no over 10 år


   

  Et vendepunkt

  Innsatsen som har blitt lagt ned i å drive hjelptilhjelp.no har over tid variert mye. Men på nyåret 2022 skjedde noe helt spesielt, som gjorde at det var endelig slutt på motivasjonen til å drive siden. Kort fortalt: Jeg fikk møte den levende Gud. Jeg fikk erfare sannheten i ordene om at "Gud løser den bundne" (Salme 107), og at "det som er umulig for mennesker er mulig for Gud" (Luk 18).

  Før dette hadde jeg vært kristen i teorien, men jeg hadde opplevd Gud som fjernt i fra livet mitt. Jeg mente nok at troen kunne ha stor betydning for evigheten. Men her i dette livet opplevde jeg at psykologien hadde de beste løsningene på våre livsproblemer. Guds ord opplevde jeg derimot som lite relevant i denne sammenheng.

  Men etter å ha fått erfare Guds kraft til å gripe inn i tilsynelatende umulige situasjoner, så ble det klart for meg at jeg ikke lenger kunne bruke fritiden på psykologi. Etter hvert fikk jeg også kallet til å si opp min stilling som forsker/psykolog, for å arbeide for Guds rikes arbeid.

  Til alle som har hatt glede av hjelptilhjelp.no i disse 10 årene: Tusen takk for all støtten i denne tiden! Alt godt videre!

   


   

   

  Ove Heradstveit