Hva skjedde med hjelptilhjelp.no?

  Hjelptilhjelp.no eksisterer ikke lenger som nettside. Undertegnede som stod bak nettsiden, har i stedet opprettet en ny nettside (sakornet.no), hvor jeg vitner om troen på Jesus.

  Video: Fra Såkornets kanal på YouTube

  Det har skjedd en radikal omveltning i mitt liv, noe jeg forteller om i mitt vitnesbyrd. Fra en fast jobb som forsker innenfor psykisk helse, hvor jeg kunne titulere meg som psykologspesialist med doktorgrad, så fulgte jeg et nytt kall. Et kall til å legge ned mitt daværende arbeid for å følge Jesus på veien inn i noe annet.

  For meg gikk veien først inn i å være frilansforkynner et års tid - et år uten fast inntekt og med mye uforutsigbarhet. Dernest ble jeg ansatt som pastor i Misjonssalen Grimstad i oppstarten av 2024. Det er en forsamling tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). 

  Mitt kall i livet nå er først og fremst å forkynne evangeliet. Hør gjerne andakten under. Den varer i cirka 12 minutter.

  I fortsettelsen av denne artikkelen kan du lese mer om hjelptilhjelp.no sin historie.

   


   

  Hvilken nettside var hjelptilhjelp.no?

  Nettsiden hjelptilhjelp.no ble opprettet i 2012 av meg, Ove Heradstveit, som er utdannet psykolog. Den var profilert som en "nettportal for psykisk helse". Målet var å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp. Nettsiden ble drevet på frivillig basis på fritiden. Den rakk å bli en svært mye besøkt nettside. Besøkstallene lå mellom 2.000 og 3.000 unike brukere daglig da den ble lagt ned i januar 2022.

  Nettsiden hadde en oversikt over hjelpetilbud rundt omkring i landet, og artikler, videoer og bokanbefalinger sentrert rundt temaer som angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer. Behovet for en slik nettside er i etterkant av nedleggelsen meldt inn til Helsedirektoratet.

   

  Hvilke alternativer finnes til hjelptilhjelp?

  Om du leter etter andre nettsider som ligner gamle hjelptilhjelp.no, så kan det være greit å kjenne til følgende oversikter:

  I tillegg har hjelpesiden.no, i regi av The Human Aspect, begynt arbeidet med å bygge opp en oversikt over hjelpetilbud her til lands. 

   

  Bilde: Skjermdumper av hjelptilhjelp.no over 10 år

   

  Til alle som har hatt glede av hjelptilhjelp.no i disse 10 årene: Tusen takk for all støtten i denne tiden! Alt godt videre!

   


   

   

  Ove Heradstveit