Spørsmål og svar om å være kristen

  Kallet

  Alle som er kristne er kalt
  til å være menneskefiskere.

  Bilde: Unsplash

  Spørsmål og svar om å være kristen

  Kallet som menneskefisker

  Mitt kristne kall

  Guds veier er uransakelige! Jeg har aldri ønsket meg noen jobb i tjeneste for Guds Ord. Jeg søkte denne verdens visdom. Jeg var oppslukt i å formidle populærpsykologi. Men Jesus grep meg og ledet meg til å ta en u-sving.

  Bilde: Unsplash

  PS: I en annen sak kan du lese om min nåværende tjeneste for evangeliet. I saken under leser du om bakgrunnen for tjenesten, altså hvordan kallet oppstod.

   

  I utakt med Guds vilje

  Kallet handlet om en gryende erkjennelse av å være i utakt med Guds vilje med mitt liv.

  Jeg vil ikke kalle meg en "Jona". Han var jo mannen som med liv og lyst stod imot Guds kall til å bli profet og reise til Ninive for å forkynne Guds straffedommer. Min historie handler ikke om å ha opponert imot et tydelig Guds kall. Jeg har vel snarere kjent en vag følelse "innerst inne" om at jeg har vært i utakt med Guds vilje.

  Dette kan best illustreres med det følgende: Jeg opprettet nettsiden www.hjelptilhjelp.no i 2012. Den ble framstilt som helt ut dedikert til psykologi. Enhver innflytelse fra Bibelen ble forsøkt unngått. Jeg resonnerte på dette tidspunktet at kristendom og psykologi svarer på to forskjellige ting: Veien til himmelen går gjennom troen på Jesus. Men veien ut av livsproblemer er det psykologien som har svarene på. 

  Men livet skulle sannelig bli snudd på hodet. I slutten av 2021 og gjennom våren 2022 ble alt nytt. Jeg kan ikke her komme inn på alle detaljer i hva som skjedde, men kort sagt: Jeg erfarte at Bibelens tale er sann om at Jesus helbreder og setter i full frihet!

  Det endte med en u-sving. En snuoperasjon som ikke kunne gjøres om.

   

  Bildet: Unsplash / Såkornet.no

   

  Jeg ble stanset

  Selv om jeg heller ikke kan kalle meg noen "Paulus", så synes jeg at hans historie passer til å forklare hvordan min u-sving har vært. 

  Som vi leser i det nye testamentet så var Paulus en meget dedikert forfølger av den kristne menighet. Ja, han hadde selv samtykket i drapet til den første martyr, Stefanus. Hadde Paulus fått ture fram som han ville, skulle han nok bare ha fortsatt med å være en pest og plage for de kristne. Men Jesus ville det annerledes. Han møtte Paulus personlig, i et syn, mens han var på vei til Damaskus.

  Jeg har aldri forfulgt den kristne menighet. Jeg har heller aldri møtt Jesus i noe syn, men jeg relaterer meg likevel til Paulus sin historie på én bestemt måte: Nemlig at jeg har vært meget dedikert i å formidle andre løsninger i livet enn å søke hjelpen hos Gud! Helt til jeg ble stanset. Helt til jeg innså at populærpsykologien slett ikke var med på å føre mennesker til Jesus, men snarere å "spre" folk i alle mulige andre retninger.  

  Nettsiden hjelptilhjelp.no hadde daglig mellom 2.000 og 3.000 unike besøkende, men da Jesus grep inn i livet mitt var det bare én løsning: Jeg måtte trykke på "av-knappen" for hele denne nettsiden. Alle som idag går inn på hjelptilhjelp.no (det er fremdeles noen tusen i måneden) ender nå opp på én enkel side - nemlig en side med et vitnesbyrd om at Jesus grep inn i livet mitt!

   

  Bildet: Unsplash / Såkornet.no

   

  Jesus satte i frihet

  Jeg fikk erfare at Bibelen er sann. At vi har en levende Gud. Jeg fikk erfare at Jesus hadde løsningen på alle de problemene hvor jeg hadde søkt i psykologien etter svar - men uten å finne det.

  Derfor sier jeg slik: "Mitt vitnesbyrd er at Herren løser de bundne (Salme 146:7). Jeg har i snart 15 år jobbet som psykolog, men psykologien kom til kort i mitt eget liv. Det var bare Jesus som kunne bryte mørkets makt!"

  Hvordan Gud har ledet meg til å steg-for-steg legge bak meg psykologien, til fordel for å vitne om kristen tro, har jeg skrevet om på de følgende sidene:

  I oktober 2022 sa jeg opp jobben da jeg opplevde at Guds kall ble umulig å stå imot. Jeg visste at jeg skulle ut av psykologien og over i et kristent arbeid. Litt etter litt erfarte jeg at kallet var å dele Guds ord og å vitne om hans gjerninger i mitt eget liv.

   


   

  Et kall til å tale Guds ord

  Jeg synes foreløpig at det føles fjernt å skulle kalle meg en forkynner. Like fjernt føles det med andre betegnelser som evangelist, misjonær, eller predikant. Dette gjenspeiler nok at en slik livsoppgave aldri har vært noe jeg har ønsket eller søkt. 

  Men sannheten er likevel denne: En del av mitt nye kall i livet er å formidle Guds ord.

  Det kan skje både skriftlig og muntlig. Det handler om at Bibelen er sann og at den er uten feil; at den er innåndet av Gud. Det handler om hvordan mørkets makter er reelt til stede også her i Vesten, men at Jesus også er nær; at Jesus er seierherren! Han setter i frihet! Det handler om veien til himmelen; evangeliet om at Jesus kom til verden for å frelse syndere; at den veien er åpen for alle som tar imot troens gave, som ved Ordet blir gjenfødt av Ånden, og som vender om fra synden og holder seg på den smale korsveien! Det handler om at vi er kalt til et nytt liv; et liv i Ånden! 

  Så der står vi altså idag! Ved årsskiftet var jeg i prinsippet ferdig som psykolog, men med et par rest-dager strødd ut i det nye året, blir min aller siste arbeidsdag som psykolog 31. januar 2023. Alt jeg eventuelt gjør av psykologi etter dette blir "på dugnad". Herifra og fram er det arbeid for Guds rike som er overskriften på mitt liv.

   

  Bildet: Unsplash / Såkornet.no

   

  Mitt første oppdrag

  Mitt første oppdrag med å forkynne Guds ord og vitne om egne erfaringer fikk jeg under arrangementet "Lovsang, bønn og faste" i INRI-Kyrkja i Øygarden, fra 9. til 11. januar 2023. 

  Det har kommet flere forespørsler etter dette, men det hele er i sin spede begynnelse. Nå blir det spennende å se hva som er Guds vei i fortsettelsen.

  Jeg er imidlertid viss på at det ikke er jeg selv som har kalt meg til tjeneste, men at det er Jesus som har gjort det! Derfor er det også med tillit og forventning til at han som er den gode hyrde selv skal vise meg veien gjennom dette nye året.

  Det står i Bibelen at Jesus er veien, sannheten og livet. For meg er det blitt veldig konkret!

  Om du ønsker å høre mitt vitnesbyrd, eller om du vil engasjere meg i å tale Guds ord, så bare ta kontakt.