Guds-lofter

  Kristen musikk

  "La Kristi ord bo rikelig blant dere (...) med salmer og lovsanger og åndelige viser."
  Kol 3, 16

  Bilde: Unsplash

  Åkrane kvitnar mot hausten (sang)

  Denne sangen er framført av Region Ungdomskoret Sørvest. 

  Den handler om misjonsoppdraget - at åkrene er hvite til høst. 

   

  Tekst

  "Åkrane kvitnar mot hausten.
  No er det tid til å gå. 
  No er det tid til å byggja Guds rike,
  ingen må ledige stå.
  No er det tid til å gå.

  No er det tid til å hausta.
  Gå på Guds åker i dag.
  Berga for himlen den kostbare grøda.
  Kallet frå Gud står ved lag:
  Gå på Guds åker i dag.

  Tindrande klårt talar Ordet:
  Ber denne bodskapen ut
  "Enno står døra til himmelen open,
  vend dykkar hjarto til Gud."
  Ber denne bodskapen ut.

  Åkrane kvitnar mot hausten.
  Himmelens rike er nær.
  Han som er sanninga, vegen og livet,
  mønstrar med kjærleik sin hær.
  Himmelens rike er nær!"