Guds-lofter

  Kristen musikk

  "La Kristi ord bo rikelig blant dere (...) med salmer og lovsanger og åndelige viser."
  Kol 3, 16

  Bilde: Unsplash

  Bønnens makt (sang)

  Denne sangen er framført av Kor de Ville, og er å finne på samlingen "Kjærligheten har tusen veier".

  Den handler om hvordan Gud gjør undergjerninger. Han løser den bundne.

   

  Tekst

  Jeg kneler ned i stille bønn til deg
  Jeg er uten kraft, lik treet uten saft
  Jeg sukker etter svar, og befalingen er klar
  Du sier den gikk ut før bønnen min tok slutt

  Bønnens makt er underlig
  den sprenger lenker, setter fanger fri
  Den starter med Guds kjærlighet
  og fullendes i skrøpelighet

  Jeg farer opp med høye rop til deg
  jeg er ensom her, og du er ikke nær
  Når vil tegnet vise seg? Tenk om ja kan være nei
  Men jeg håper du har makt når siste ord er sagt

  Bønnens makt er underlig
  den sprenger lenker, setter fanger fri
  Den starter med Guds kjærlighet
  og fullendes i skrøpelighet

  Jeg sender enkle toner opp til deg
  jeg er uten svar, men lovsangen jeg har
  jeg tror at du har kraft, slik som bønnen den har makt
  en tone ren og klar forteller svaret kommet snart

  Tonens makt er virkelig
  den sprengte lenker, satte fanger fri
  Det startet med en lovsangslyd
  og gjenklangen var frihets fryd

  Tekst: Bjørn Skjennum
  Melodi: Jon Kleveland