Guds-lofter

  Kristen musikk

  "La Kristi ord bo rikelig blant dere (...) med salmer og lovsanger og åndelige viser."
  Kol 3, 16

  Bilde: Unsplash

  Deg å få skoda (sang)

  Denne sangen er framført av Roger Hemnes.

  Sangen handler om hvor stort det er å få se Gud.

   

  Tekst

  Deg å få skoda er sæla å nå
  Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå
  ver du for tanken min dyraste skatt
  ljoset som strålar ved dag og ved natt

  Ver du min visdom, mi sanning og trøyst
  tal du det levande ord med di røyst
  Far, lat meg vere barn her hjå deg         
  Kom til meg, Herre, ja bu du i meg

  Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd
  ver du det merke som syner mitt verd
  livd for mi sjel, den tryggaste vakt
  lyft meg mot himlen, du makt i mi makt

  Rikdom og ære, som menneske gjev
  er ikkje meir enn den morknande vev
  Du er min arv som varer til sist
  himmelske konge, det veit eg for visst  

  Konge i æva, å lat du meg då
  sigrande inn i ditt rike få gå
  Ver du mi tru, den vona eg ber        
  til eg får skode din herlegdom der