Guds-lofter

  Kristen musikk

  "La Kristi ord bo rikelig blant dere (...) med salmer og lovsanger og åndelige viser."
  Kol 3, 16

  Bilde: Unsplash

  Gethsemane (sang)

  Denne sangen er sunget av The Stoltzfus Family.

  Den handler om det som skjedde i Getsemane. Her kjempet Jesus en voldsom kamp for å overvinne frykten for å skulle gå inn i døden for vår skyld. Han valgte lydighetens vei og ved sin død på Golgata vant han oss en evig frelse, da han oppstod fra de døde tredje dag!

  "Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!»", Matt 26, 36.