David Bowie. Dypt preget av Crowleys okkultisme

  David Bowie. Dypt preget av Crowleys okkultisme

  Artisten David Bowie er et åpenbart stortalent innenfor musikken. Beklageligvis representerer han mørkets makter, og alle som åpner hjerte og sinn for denne musikken vil bli preget av dette.

  Bilde: Wikimedia Commons

  Dette er noe vi kan se utifra hans sangtekster og utifra andre typer uttalelser.

   

  - Jeg synker i tankens kvikksand

  I sangen "Quicksand" (Kvikksand) går teksten slik (omsatt):

  "Jeg er nærmere Golden Dawn
  Nedsenket i Crowleys uniform
  Av bilder
  Jeg lever i en stumfilm
  Fremstiller himelenes hellige rike
  Av drømmevirkelighet
  Jeg er skremt av det totale målet

  Jeg er dratt mellom lys og mørke
  Der andre ser sine mål, guddommelig symmetri
  Bør jeg kysse huggormens hoggtenner?

  Jeg synker i tankens kvikksand
  Og jeg har ikke makten lenger

  Kunnskap kommer med dødens frigjøring".

   

  En disippel av Aleister Crowley

  Som vi ser i teksten over så erklærer David Bowie sin tilhørighet til Aleister Crowley sin åndelighet. Som vi viste i artikkelen om Led Zeppelin er Aleister Crowley en av moderne okkultismes viktigste bidragsytere.

  Det ser vi av to deler av teksten til David Bowie: "Jeg er nærmere Golden Dawn". Denne organisasjonen (Golden Dawn) var nemlig etablert av blant andre Aleister Crowley. Det var en organisasjon for okkult praksis. Videre nevner han også spesifikt personen Aleister Crowley i denne teksten: "Nedsenket i Crowleys uniform".

  En nærmere gjennomgang av David Bowie sin okkulte lære og praksis, med særlig vekt på hans inspirasjon fra Aleister Crowley, kan du lese om i denne artikkelen.

   

  Bisarr framtoning

  Noe som ellers kjennetegner David Bowie er det bisarre uttrykket. Med sitt såkalte alter-ego "Ziggy Stardust" (bildet under) framstår Bowie som et dypt plaget menneske. Det er nesten som at han gjør seg umenneskelig. Denne personligheten ble framstilt som et kjønnsløst romvesen.

   

  Bilde: David-Bowie.fandom.com

   

  Kjenn Djevelen i meg

  I sangen "Holy, holy" (Hellig, hellig) går teksten slik: 

  "Livet, gi meg tilbake livet mitt
  Jeg vil ikke være en engel, bare litt ond
  Kjenn djevelen i meg
  Hellig, hellig, hold på hvem som helst, hold på hvem som helst
  Men bare la meg være
  Hør baby, la meg ligge lavt, ligge lavt med deg
  Å være en løgn høy, høy, høy, høy, høy, herregud".

  Som vi ser er det en vanhellig blanding av referanser til Gud, Djevelen og Bibelen. Utifra hva vi vet om David Bowies praktisering av okkultisme, må vi anta at det er knyttet en uren åndsmakt til hans verker. Som kristne skal vi ikke la oss forsøple av musikk som på en så tydelig måte er preget av mørkets makter.