Smashing Pumpkins: En hyllest til mørkets makter

  Smashing Pumpkins: En hyllest til mørkets makter

  Bandet Smashing Pumpkins er et ikonisk band innenfor moderne rock. Det er et band som har mange referanser til Djevelen og mørkets makter. 

  Bilde: Wikimedia Commons

  Dette bandet har med vokalist Billy Corgan i front på en særlig måte innviet sin musikk til mørkets makter. Det skal vi se nærmere på her.

   

  Kjærlighet til Djevelen

  For det første. De har tallrike referanser til Djevelen og til onde åndsmakter i sine sanger. De synger om den onde på en måte som tydelig vitner om den dyp tilhørlighet til denne mektige fyrste. I sangen "Cupid de Locke" synger bandet (omsatt): 

  "Se, Djevelen kan gjøre som Djevelen vil
  Han elsker ingen mer enn den søte som våger
  Munnen hennes er en udåd som han søker
  Hjertet hennes er den fange som han taler om (...)

  Og i landet av stjernekryssede elskere
  Og karrige vandrere
  For alltid tapt i det som er forkastet, og i Satans grep
  Vi søker det umulige, og vi sier det usigelige
  Våre håp er døde og samler støv til støv
  I tro, i medfølelse og i kjærlighet".

  Bilde: Cover til albumet "Mellon Collie and the Infinite Sadness"

  Her ser vi noe av det samme kunsteriske språket som hyller mørkets makter, på en måte som minner om hvordan Nick Cave gjør det. Med slike sanger bidrar denne musikken til at unge, sårbare mennesker med indre smerte "finner trøst i mørket".

  Bilde: Cover til albumet "Mellon Collie and the Infinite Sadness"

   

  Gjør seg til talerør for Djevelens sorg

  I sangen "Bullet with butterfly wings" gjør vokalist Billy Corgan seg til talerør for en dypt demonisk stemme. Referansene er tydelige om å være bundet av onde krefter og overlatt til flammer som piner.

  En del av teksten lyder slik:

  "Verden er en vampyr
  Sendt for å suge en tom
  Hemmelige ødeleggere
  Holder deg opp til flammene
  Og hva får jeg igjen
  For all min smerte?
  Forrådte ønsker
  Og en del av spillet".

  Videre i sangen er det som om vi får høre Lucifers nødrop til Herren Gud om at han ble forkastet da han gjorde opprør. Slik lyder det i samme sang som nevnt over:

  "Fortell meg at jeg er den eneste
  Fortell meg at det ikke er noen andre
  Jesus var en eneste sønn, for deg

  Og jeg tror fortsatt at jeg ikke kan bli frelst."

   

  Dypt demonisk

  Med utgangspunkt i slike tekster som nevnt over, er det ikke vanskelig fra et kristent perspektiv å påstå at det hviler et dypt åndelig mørke over Smashing Pumpkins sin musikk. 

  Som vi har sett heter den ene platen "Mellon Collie & the Infinite Sadness". Oversatt til norsk, blir det noe i retning "Melankolien og den uendelige tristhet". Denne uendelige tristhet er på mange måter en sentral side ved Satans ånd. Det er ikke en ånd som vi som kristne skal trakte etter, men som vi skal sky som pesten! Vi blir minnet om uttrykket "Satans dybder", som vi finner i sendebrevet til menigheten i Tyatira.

  Som kristne må vi advare på det sterkeste imot enhver åpning for å lytte til eller la seg påvirke av denne musikken.