Rodney Howard Browne og hans fremmede ild

  Denne videoen er et utdrag fra et møte med Rodney Howard Browne.

  Bilde: Skjermdump YouTube

  Hensikten med å dele utdrag fra dette møtet er å vise hvilken ånd som er virksom gjennom denne predikanten. Vi er kalt til å prøve åndene. Guds ånd er ren og hellig, fordi Gud selv er en hellig Gud! I ham finnes det ikke mørke. 

  Den ånd vi møter på dette møtet er seksualisert og rå. Vi lærer i Bibelen at det finnes urene ånder. 

  Gjennom den forkynnelse og åndsinnflytelse vi får bevitne i denne videoen, skulle vi ha mer enn tilstrekkelig grunn til å advare imot denne predikanten. 

  For øvrig: Slik presenterer han seg selv (se video under) med tanke på et arrangement han skal ha i England høsten 2023.

   

  Forbindelser til Norge

  Det er velkjent at Jan Hanvold i Visjon Norge har tydelige forbindelser til Rodney Howard Browne. Dette kan du lese om i blant annet følgende saker:

  På møter i Faith Life Church i Åsane har Debbie Rich vært til stede, helt nylig. Hun hører til Rodney Howard Browne sin menighet.