Er det som står i Bibelen sant?

  Er det som står i Bibelen sant?

  Her ser vi på Bibelens egne svar rundt spørsmålet om hvor vidt det som står skrevet der er sant:

  Bibelens vitnesbyrd er at Gud selv er Bibelens egentlige forfatter. Det har skjedd ved at han har lagt sin ånd inn i hele Bibelen og på denne måten sørget for at hele skriften er sann. "Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet", 2. Tim 3, 16.

  I Bibelen taler den treenige Gud til oss gjennom Faderen, Sønnen (Jesus Kristus), og den Hellige Ånd. Mye av det som står i det gamle testamentet er nedtegnelser av det Gud har talt. "Da sa Herren...", 1. Kong 19, 11. På tilsvarende vis er evangeliene i det nye testamentet nedtegnelser av det Jesus talte til folket. "Da sa Jesus...", Matt 28, 10. Bibelens forfattere har vært drevet av Den Hellige Ånd da de skrev sine tekster - derfor er ikke Bibelen ord fra mennesker, men ord fra Gud. "For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud", 1. Pet 1, 21.

  I følge Bibelens eget vitnesbyrd er også det gamle testamentet skrevet av Gud, for at vi skal lære av det. "Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst som skriftene gir", Rom 15, 4.

  Alt det Jesus gjorde gjennom sitt liv, sin død, og sin oppstandelse er i tråd med Bibelens profetier om Messias. Se for eksempel profetien i Sakarja 9,9 oppimot oppfyllelsen i Joh 12, 12-15. Her kan du lese om 10 Messias-profetier som ble oppfylt

  Bibelen forteller at Guds ord er sannhet. "Summen av ditt ord er sannhet", Salme 119, 160. "Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet", Joh 17, 17. 

  Bibelen sier at Gud kan ikke lyve. "Gud, som ikke kan lyve", Titus 1, 2. "Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk?" 4 Mos 23,19

  Ifølge Bibelens eget vitnesbyrd er hvert ord fra Gud rent - og ingen må legge noe til. "Hvert ord fra Gud er rent. Han er et vern for dem som tyr til ham. Legg ikke noe til hans ord, ellers refser han deg, og du står der som løgner," Ordspråkene 30, 5.

  Bibelen sier at Ordet har vært fra begynnelsen. "I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til" Joh 1, 1-3.

  Vi ser i Bibelen at Gud våker over sitt ord: "Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok; og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok", Åp 22, 18-19.

  Guds ord vender ikke tomt tilbake, men gjør det som Gud har bestemt at det skal gjøre. "Slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til", Jes 55, 11.

  Les også: