Finnes det en frelse og en fortapelse?

  Finnes det en frelse og en fortapelse?

  Her ser vi på Bibelens egne svar rundt spørsmålet om hvilke utganger det er fra dette livet. Finnes det frelse og fortapelse? 

  Jesus forteller at det er to utganger av livet: "Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene", Matt 25, 31-32.

  Jesus seier at disse to utgangene er evig frelse og evig fortapelse. "Så skal kongen si til dem på sin høyre side: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. (...) Deretter skal han si til dem på venstre side: «Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. (...)» Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv", Matt 25, 34+38+46.

  Gud ønsker å gi oss det evige liv - og vi får det ved troen på Jesus. "I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere" Joh 14, 2. "Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd", Joh 10, 27-28. "For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv", Joh 3, 16. 

  Vi som blir frelst skal få komme til en ny jord der rettferdighet bor. "Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. (...) Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte»", Åp 21, 1-4.

  Vi lærer i Bibelen at det er Guds ønske at alle mennesker skal bli frelst og at ikke en eneste skal gå fortapt. "...han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne", 1. Tim 2, 4. "For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse", 2. Pet 3, 9. "Det er vel ikke min vilje at den ugudelige skal dø? sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sin ferd og leve", Esek 18, 23.

  Likevel forteller Jesus at mange går fortapt. "Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den", Matt 7, 13-14.

  Det er forferdelig å komme under Guds dom. "Vi kjenner jo ham som har sagt: «Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde.» Og videre: «Herren skal dømme sitt folk.» Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!" Hebr 10, 30-31. "Slik skal det gå til når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine engler i makt og velde. Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, den dag han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og bli hyllet blant alle som tror", 2. Tess 1, 7-10.

  Ulike navn på fortapelsen er mørket, den annen død, ildsjøen, og helvete. "Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner", Matt 25, 30. "Dette er den annen død: ildsjøen. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen", Åp 20, 14-15. "Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete", Matt 10, 28. "Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler", Matt 25, 41. 

  Mens det ennå er nådetid kaller Gud oss til å ta imot frelsen. "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse", Rom 10, 9-10.