Hva sier det nye testamentet om velsignelse og forbannelse?

  Hva sier det nye testamentet om velsignelse og forbannelse?

  Det nye testamentet sier mye om velsignelse og forbannelse. Her lister vi opp alle skriftstedene som direkte nevner disse uttrykkene.

  Bilde: Unsplash

  Velsignelse er når Gud ser med behag på en person, en familie, eller et folk, og derfor utøser gode gaver over vedkommende, samtidig som han på en særlig måte verner imot alt ondt. Forbannelse er det motsatte - at Gud ser med misbilligelse på en person, en familie, eller et folk, og derfor drar tilbake gode gaver og lar det som er ondt få ramme vedkommende. 

  Gud er god. Derfor ønsker han å velsigne! Men han kan ikke velsigne i konflikt med sitt eget ord. Et hovedbudskap i den kristne tro er imidlertid at Jesus ble gjort til en forbannelse på korset (Gal 3:13), slik at vi kunne gå fri! Når vi tror dette budskap settes vi fri fra lovens forbannelse (Gal 3:13), og podes inn i den velsignelse som Gud har lovt Abraham (Gal 3:9). Av nåde blir vi frelst, ved tro! (Ef 2:8).

  I det følgende vil vi se nærmere på hva det nye testamentet sier om velsignelse og forbannelse. Gå til oppsummering.

   


   

  Det gammeltestamentlige forbildet

  Vi skal ikke i denne artikkelen legge fram en grundig utredning av hva det gamle testamentet sier om Guds velsignelse og forbannelse, men vi gjengir et viktig utdrag. 

  Med dette som bakgrunn kan vi forstå hvor alvorlig det er å bli forbannet av Gud - og hvor salig det er å leve under Guds velsignelse.

   


   

  Hva sier det nye testamentet?

  Så hva sier egentlig det nye testamentet om velsignelse og forbannelse? Her kan du lese selv for hver av bøkene i det nye testamentet.

   


   

  Oppsummering

  Oppsummert kan vi si at det nye testamentet omtaler følgende aspekter ved velsignelse og forbannelse:

   

  Grunnsannheter til frelse

  • Gud, Skaperen, og hans sønn, Jesus Kristus, er velsignet i all evighet. Jesus er den lovede Messias, Guds velsignede!
  • Alle mennesker er falt i synd og er borte fra Gud; vår munn er full av forbannelse.
  • Den gamle pakt lærer oss at "den som ikke holder fast på alt det som står skrevet i lovboken og gjør etter det" skal være forbannet.
  • Samtidig lærer vi at "den som holder seg til lovgjerninger" skal være forbannet.
  • Den nye pakt lærer oss at "Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld".
  • I Kristus er vi blitt velsignet med all Åndens velsignelse.
  • Nattverden kalles "velsignelsens beger". Vi advares imot å ta del i denne uten å vende om fra avgudene. 
  • På dommens dag skal de som hører Jesus til bli kalt "dere som er velsignet" av Gud, og de skal få komme inn i himlenes rike.
  • På dommens dag skal de som ikke hører Jesus til bli kalt "dere som er forbannet" av Gud, og de skal kastes i den evige ilden som er beredt for Djevelen og hans engler.
  • På den nye jord skal det ikke lenger være noe som er under forbannelse.

  Israel og hedningene

  • Vi får se tilbake på Guds løfte til Abraham: at i hans slekt skal alle jordens folk velsignes.
  • I den nye pakt lærer vi at Gud rettferdiggjør hedningene ved tro, og på denne måten kommer vi inn i Abrahams velsignelse.
  • Vi minnes at Abraham ble velsignet av Melkisedek. Den som velsigner står høyere enn den som blir velsignet. Derfor er Melkisedek en profeti på Jesus Kristus, den lovede Messias.
  • Vi minnes også om hvordan fedrene velsignet sine sønner i den gamle pakts Israel.
  • Vi lærer at en dag skal jødene vende om og ta imot Jesus Kristus som Messias, Guds velsignede!

  Det nye livet

  • Jesus ble sendt fra Gud for å velsigne oss "når hver og en av oss vender om fra vår ondskap".
  • Som kristne skal vi velsigne våre fiender og ikke forbanne.
  • Som kristne er vi kalt til å velsigne hverandre med gode gaver, ikke av tvang, men av et godt hjerte.
  • Den som sår rikelig, skal også høste med rik velsignelse.
  • Som kristne skal vi legge av råttent snakk og tale slik at det blir til velsignelse for de som hører på.
  • Vi må ikke bruke tungen til å forbanne andre mennesker - de som alle er skapt i Guds bilde.
  • Vi lærer at jorden som bærer frukt får velsignelse fra Gud, men den jord som bærer torn og tistel er til ingen nytte - og forbannelsen er ikke langt borte. Slik vises en levende tro gjennom sine frukter.
  • Vi advares imot å drive hor og leve ugudelig som Esau, han som solgte velsignelsen for et måltid mat.

  Eksempler på velsignelser i det nye testamentet

  • Vi ser flere eksempler på at Jesus velsigner, f.eks. i forbindelse med brødunderet, forbønn for barna, forbønn for disiplene.
  • Vi ser eksempel på at Jesus forbanner, f.eks. fikentreet.
  • Vi ser flere eksempler på at mennesker velsignet Jesus og hans mor, Maria, i forkant av og etter hans fødsel.

  Det nye testamentets forbannelser

  • Den som ikke elsker Herren Jesus Kristus skal være forbannet.
  • Den som forkynner et annet evangelium skal være forbannet.
  • De falske lærerne, som fører mennesker vill, skal være forbannet.