Hvis Bibelen er sann, hvorfor er det så få som tror på den?

  Hvis Bibelen er sann, hvorfor er det så få som tror på den?

  Her ser vi på Bibelens egne svar rundt spørsmålet om hvorfor mange ikke tror på den:

  Jesus sa selv at det er mange som er kalt men få som er utvalgt. Altså: mange får høre Guds ord (de får høre «kallet» til omvendelse og tro) men uten at de tar imot kallet - dermed blir de heller ikke utvalgt til frelse. "Mange er kalt, men få er utvalgt", Matt 22, 14.

  Mange vil ikke la seg avsløre som en synder som står Gud imot, men vil heller være i mørket. «Lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det», Joh 1, 5. «Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde», Joh 3, 19.

  Mennesker som holder sannheten nede vil ikke tro på Bibelen på tross av at hele Guds skaperverk vitner om Gud. «Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram», Rom 1, 18-19.

  Vi har en fiende som prøver å forføre mennesker til å tro løgnen. Djevelen forblinder de vantros sinn, står det i Bibelen. "For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde", 2. Kor 4, 4.

  Bibelen lærer oss at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Den stolte får lov til å holde fram i å stå imot Guds kall til frelse, men den som bøyer seg for hans ord kan komme til tro. «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde», Jak 4, 6.

  Gud etterjager oss med sin godhet, men mange er ulydige og gjenstridige, og vil ikke høre på Gud. De holder seg borte fra å lese og høre Guds ord, eller de vil ikke bøye seg for det når de hører Ordet. «Hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk», Rom 10, 21.

  Vi lærer i Bibelen at det er Guds ønske at alle skal bli frelst. Men for å bli frelst må man komme til sannhets erkjennelse og omvendelse. «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse», 2. Tim 2, 4. «Han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse», 2. Pet 3, 9.

  Det er også mange som blir frelst. Bibelen forteller om en tallrik skare av mennesker i himmelen ved tidens ende. "Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegrener i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet", Åp 7, 9-10.

  Les også: