Hvordan blir jeg en kristen?

  Hvordan blir jeg en kristen?

  Her ser vi på Bibelens egne svar rundt spørsmålet om hvordan man kan bli en kristen:

  Vi blir kristne ved å tro på Jesus og hans frelsende gjerning for oss da han døde på Golgata og stod opp igjen. Frelsen får vi som en gave. Gaven er gratis, den bygger ikke på våre egne gjerninger, vi får den av nåde - ved tro. "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave", Ef 2, 8.

  Vi lærer i Bibelen at vi må bli født på nytt for å komme inn i Guds rike. "Jesus svarte og sa til ham: (...) Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike", Joh 3, 3.

  Jesus sier at vi blir født på ny ved at den Hellige Ånd griper inn i vårt hjerte: "Det som er født av Ånden, er ånd", Joh 3, 6.

  Og det Ånden føder er troen på Jesus, Guds sønn, som vår frelser: "For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv", Joh 3, 16.

  Bibelen lærer oss at troen på Jesus kommer ved at vi får høre om ham. "Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord", Rom 10, 17. 

  I Bibelen lærer vi at troen blir gitt oss av Gud. Han har både ordnet med forsoningen, latt oss høre ordet, og gjennom sin Hellige Ånd latt ordet få virke i oss til tro. "Han [Gud] er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av", 2. Tim 1, 9.

  Når vi tar imot troen på Jesus som vår frelser, gir Gud oss rett til å bli Guds barn. "Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud", Joh 1, 12-13.

  Bibelen vektlegger både troen i hjertet og bekjennelse av vår tro med munnen. "For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse", Rom 10, 9-10.

  Les også: