Kommer Jesus snart igjen?

  Kommer Jesus snart igjen?

  Her ser vi på Bibelens egne svar rundt spørsmålet om hvor vidt og når Jesus kommer igjen:

  Jesus forteller selv at han skal komme igjen. "Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det", Matt 24, 44.

  Han skal komme igjen på en lignende måte som da han fór opp til himmelen. "Da [disiplene] stod og stirret opp mot himmelen og så etter ham idet han drog bort, stod med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen", Apg 1, 10-11.

  Jesus forteller at det skal være mange tegn før han kommer igjen. "Disiplene spurte: "Hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Jesus tok til orde og sa: Pass på at ikke noen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder", Matt 24, 3-7. 

  Et av tegnene som Jesus trekker fram er at evangeliet skal nå ut til alle folkeslag. "Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme", står det i Matteus 24:14.

  Jesus forteller at tegnene skal øke i styrke inntil han kommer; tegnene sammenlignes med veene i forkant av en fødsel. "Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene", Matt 24, 8.

  Når vi ser disse tegnene skal vi vite at det nærmer seg tiden for at han kommer igjen. "Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren", Matt 24, 32-33.

  Et av tegnene på Jesu gjenkomst er at det skal være folk som spotter de som tror at Jesus kommer snart igjen. "Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst?", 2. Pet 3, 3.

  Bibelen sier at det skal skje store og fryktelige ting før Jesus kommer igjen. "Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes", Luk 21, 25-26. "Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen", Luk 21, 11.

  På tross av alle plagene i verden kommer folk flest ikke til å vende om og gi Gud æren. "Men de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vendte ikke om, og sluttet ikke å tilbe sine henders verk, men tilbad de onde ånder og avgudsbilder av gull, sølv og bronse, stein og tre, de som verken kan se eller høre eller gå. De vendte ikke om fra sine mord og sine trolldomskunster, sitt horeliv og sine tyverier", Åp 9, 20-21.

  De fleste skal ikke skjønne noen ting før Jesus kommer for dømme verden. "Som det var i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det også være når Menneskesønnen kommer", Matt 24, 37-39.

  Jesus sier at vi må se til å ikke la oss skremme. Dette kan høres umulig ut, men det er bokstavelig ment. Gud vil selv sørge for å drive frykten bort. "Se da til at dere ikke lar dere skremme!" Matt 24, 6. "Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg - han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs", 5. Mos 31, 8.

  Når Jesus kommer igjen vil det være umulig å ikke få det med seg. "Folk skal si til dere: «Se der», eller: «Se her er han». Men gå ikke dit og følg ikke etter! For likesom lynet, når det blinker, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal det være når Menneskesønnen kommer til syne på sin dag", Luk 17, 23-24. "Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet", Matt 24, 30. 

  Når Jesus kommer igjen skal alle mennesker bli dømt, enten til evig liv eller evig fortapelse. "Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre. (...) Så skal kongen si til dem på sin høyre side: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt (...) Deretter skal han si til dem på venstre side: «Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler", Matt 25, 31-34+41