Denne verdens ånd | Ove Heradstveit

    Den som er blitt kristen skal ikke lenger la seg lede av denne verdens ånd, men skal la seg drive av Guds Hellige Ånd, som har tatt bolig i oss etter at vi kom til troen. 

    Video: YouTube / Såkornet.no

    Det er noe av budskapet i denne korte talen.

    I denne talen tar jeg utgangspunkt i Efeserbrevet 2:1-3, hvor det står: "Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre."

    Her kan du lese mer om en del av det som blir gjennomgått i denne talen: