Det sanne vintreet | INRI-Kyrkja | Ove Heradstveit

    Denne talen ble holdt i INRI-Kyrkja 7.5.2023. Den omhandler den sanne Jesus, men også de mange falske messiaser og falske profeter som Jesus selv advarte om at skal komme. 

    Bilde: Unsplash

    Talen tar utgangspunkt i det som var søndagens prekentekst (her er et utdrag av denne teksten): 

    "Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere", Joh 15:1-4.