Herren er min hyrde | Hatlestrand kirke | Ove Heradstveit

  Herren er min hyrde | Hatlestrand kirke | Ove Heradstveit

  Dette er utdrag fra en tale som jeg holdt 31. august 2023 i Hatlestrand kirke. Tema var Salme 23: Herren er min hyrde! Møtet var i regi av Misjonen Sarepta.

  Bilde: Unsplash

   

   

  Et viktig tema er at vi har en fiende, og at vi derfor trenger en hyrde som vokter oss. Det tales om grunnlaget for vårt vennskap med Gud: Evangeliet, ordet om korset!