Herren løser de bundne | INRI-Kyrkja | Ove Heradstveit

  Herren løser de bundne | INRI-Kyrkja | Ove Heradstveit

  Tre kvelder i starten av 2023, 9. til 11. januar, holdt jeg mitt vitnesbyrd i en menighet utenfor Bergen.

  Bilde: Unsplash

  Du kan høre en oppsummering av disse talene her.

  En kort oppsummering er det følgende: 

  "Mitt vitnesbyrd er at Herren løser de bundne (Salme 146:7). Jeg har i snart 15 år jobbet som psykolog, men psykologien kom til kort i mitt eget liv. Det var bare Jesus som kunne bryte mørkets makt!"

  Dette ble talt over gjennom et tema for hver kveld: 

  1. Fra beleiret til fri. Om hvordan det kan være når kristne er bundet eller plaget av den onde.
  2. Huset kan ikke stå tomt. Om betydningen av å fylle hjerte og sinn med Guds Hellige Ånd, og om nødvendigheten av å vende om ifra innflytelser som fyller oss med denne verdens ånd.
  3. Dere skal være menneskefiskere. Om det kristne kall til å følge Jesus som herre i livet, og om det store oppdraget med å fortelle evangeliet til alle mennesker.