Kjenner du den sanne Jesus? | Vea bedehus | Ove Heradstveit

  Kjenner du den sanne Jesus? | Vea bedehus | Ove Heradstveit

  Det er ikke nok å kalle seg kristen for å bli frelst. Vi trenger å kjenne Jesus. Bibelen advarer oss imot at mange forførere skal komme i den siste tid, og de skal få mange til å ta imot "en annen Jesus" - som ikke kan frelse.

  Bilde: Unsplash

  Dette var temaet i denne første av tre taler som Ove Heradstveit holdt under bibelhelg på Vea bedehus 6. til 8. oktober til 2023.

  Temaet for bibelhelgen var fra 2. Kor 11:3-4: "Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne".

  Her kan du høre talen:

   

  Les mer: