På ditt ord... Om å lyde Jesus mer enn mennesker | Ove Heradstveit

    I denne korte andakten ser vi på hva Jesus sier til Simon Peter om å fiske, og hvilket svar han ga Jesus. "På ditt ord vil jeg gjøre det..."

    Bilde: Unsplash 

    Andakten handler om å være lydig imot Jesu ord, og å sette til side denne verdens visdom der hvor det er nødvendig. 

    Det blir talt om nødvendigheten av å tale sant om at ikke alle som kaller seg kristne er på vei til himmelen!